De kerncentrale Borssele levert weer stroom. De centrale werd op 29 mei uit bedrijf genomen voor de onderhoudsstop en splijtstofwissel van 2019. Naast het wisselen van de splijtstofelementen (de brandstof) zijn zo’n 2.000 onderhoudsactiviteiten uitgevoerd.

Ieder jaar gaat de kerncentrale Borssele in het tweede kwartaal uit bedrijf voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het wisselen van splijtstof. Een splijtstofelement gaat ongeveer vier jaar mee, daarom wordt jaarlijks ongeveer een kwart van de splijtstof vervangen. Daarnaast worden regulier onderhoud en inspecties uitgevoerd. Zo zijn de pijpplaten van de stoomgeneratoren gereinigd en is de noodkoelwaterleiding bij de Koelwaterinlaat geïnspecteerd en gereinigd.
Bijzonder aan deze splijtstofwisselperiode was de overeenkomst met netbeheerder TenneT. Gedurende de splijtstofwisselperiode heeft TenneT gewerkt aan de extra aansluitingen op het landelijk net die nodig zijn voor de bouw van haar offshore windmolenparken. Om dat project te kunnen realiseren, kon EPZ tijdelijk geen gebruikmaken van de 380 kV aansluiting. Inmiddels zijn alle werkzaamheden afgerond.