EPZ heeft kennisgenomen van de berichtgeving over de procedure die het OM instelt naar aanleiding van enkele ernstige bedrijfsongevallen in 2015 op de inmiddels gesloten kolencentrale. EPZ betreurt de ongevallen, vooral voor alle direct betrokkenen binnen en buiten ons bedrijf, zeker ook omdat er gewonden en een dodelijk slachtoffer zijn te betreuren. Zolang deze zaak onder de rechter is, kan EPZ geen nadere inhoudelijke mededelingen doen.