De verantwoordelijkheid voor het signaleren en informeren over eventuele dreiging ligt bij de overheid. Het beveiligen van het complex en het reageren op incidenten is een verantwoordelijkheid van EPZ.

Onze medewerkers zijn ongewapend en detecteren met de beschikbare (en vaak onzichtbare) systemen wat er rond de kerncentrale gebeurt. Bij een beveiligingsincident zorgen onze systemen en onze bewakers voor vertraging in de ontwikkeling van het incident. Er is dan tijd voor het inschatten van risico’s en daarop te reageren.

Samenwerking met overheid

De opvolging van incidenten en de eventuele opschaling van hulp is een verantwoordelijkheid van de overheid. De Rijksoverheid treedt altijd op bij beveiligingsincidenten rond de kerncentrale, hierover zijn afspraken gemaakt met politie, openbaar bestuur en hulpdiensten. Eventuele geweldsuitoefening is voorbehouden aan de overheid. Er is continu nauwe samenwerking tussen EPZ en de overheid en er wordt regelmatig geoefend.

Zicht- en merkbaar

Soms zijn de gevolgen van de beveiliging voor de omgeving wel zicht- en merkbaar. Bijvoorbeeld door intensievere controle bij het bezoeken van het complex: hekken die normaal open zijn, gaan dicht; auto’s en tassen moeten open om de inhoud te controleren. Enkele keren per jaar is er zichtbaar politie aanwezig rond het complex. Buiten de oefeningen om gaat het dan meestal om het beveiligen van nucleaire transporten.

Meer over Verantwoordelijkheden

> Download: Verantwoord beveiligen