Straling wordt onderverdeeld in drie categorieën, elk met eigen karakteristieken: alfa-, bèta- en gammastraling.

1.   Alfastraling bestaat uit relatief grote en zware deeltjes die vrijkomen uit een uiteenvallend atoom. We kunnen ze eenvoudig en goed tegenhouden; een blad papier is daarvoor al voldoende. Alfastralende stoffen zijn eigenlijk alleen belastend voor de gezondheid als we ze via voedsel of ademhaling in ons lichaam krijgen. Met controles en eenvoudige maatregelen zoals adembescherming kun je dit voorkomen.

2.   Bètastraling bestaat uit lichtere deeltjes. Ze dringen dieper in de materie door, maar ze kunnen niet door een aluminiumplaat of door drie meter lucht. Ook tegen bètastraling kunnen we ons goed beschermen.

3.   Gammastraling bestaat uit elektromagnetische golven en is net zoiets als licht of radiogolven. Echter, gammastralen penetreren verder in de materie. Een voorbeeld is de röntgenstraling die in ziekenhuizen wordt gebruikt. We kunnen ons tegen ongewenste gammastraling beschermen door de bron af te schermen met lood of beton. Veel stoffen zenden gelijktijdig bètadeeltjes en gammastralen uit.

Stralingsdosis in millisievert

Hoeveelheid in mSv herkomst dosis/effect
0,00001 Een jaar in de buurt van de kerncentrale wonen
0,04 Een jaar naast de kerncentrale staan
0,05 Tien uur vliegen van Amsterdam naar de USA
0,2 Twee weken kamperen in de Ardennen
0,2 Twee uur op een transportcontainer met gebruikte splijtstof zitten
0,3 kosmische straling in Nederland per jaar
0,34 Een jaar wonen in een betonnen apartement
0,35 Gemiddelde dosis van een jaar werken in de kerncentrale van EPZ
0,4 De straling die jouw eigen lichaam afgeeft in een jaar
1 Gemiddelde dosis per jaar als gevolg van medisch handelen in Nederland, tevens de wettelijke limiet voor blootstelling aan kunstmatige bronnen
2,5 De gemiddelde jaarlijkse stralingsdosis van een Nederlander
6 bedrijfslimiet EPZ voor jaardosis medewerkers kerncentrale
8 De dosis straling die een skileraar per jaar oploopt
20 Wettelijke dosislimiet per jaar voor radiologisch werkers
150 – 300 schade aan DNA
300 – 700 misselijkheid en hoofdpijn
700 – 1200 bloedingen en verzwakte afweer
1200 – 4000 zeer sterk verzwakte afweer en hevige bloedingen
4000 – 7000 dodelijk in de helft van de gevallen
7000 en meer dodelijk