EPZ exploiteert de enige kerncentrale van Nederland. Er is geen bedrijf in Nederland waar veiligheid en veilig werken zo’n prominente en constante plaats innemen. Voor onze kerncentrale geldt: we werken veilig of we werken niet. Veiligheid gaat dus voor alles. Om die veiligheid te borgen, investeren we fors in onze installaties en medewerkers.

Maatschappelijk verantwoord
EPZ is belangrijk voor Zeeland en voor de Nederlandse samenleving als geheel. We dragen bij aan de lokale provinciale economie en aan de constante, klimaatneutrale energievoorziening van ons land. De samenleving geeft ons die ruimte met vergunningen en zekerheden die het ons mogelijk maken dit werk te doen tot 2034 en het werk gaat ook daarna door. Wij starten na 2034 een technisch interessant project: de volledige ontmanteling van de kerncentrale tot er een groene weide over blijft. We ontvangen geen subsidie van de overheid voor onze klimaatneutrale stroomproductie, maar zijn wel één van de goedkoopst producerende elektriciteitscentrales van ons land.

Opleiden en jobhoppen
Het hoogwaardige technische karakter van ons bedrijf vraagt om goed geschoolde medewerkers. Zeker op het gebied van veiligheidsgedrag en cultuur. Zoals we investeren in nieuwe technologie en in de kwaliteit van de installaties, zo investeren we ook in onszelf. In- en extern wordt er heel wat getraind en geschoold. Naast permanente trainingen om onze vakkennis op niveau te houden, stimuleert en vergoedt EPZ het volgen van opleidingen of loopbaantrajecten. Daarnaast geven we onze medewerkers de mogelijkheid om in hun rol door te groeien of van baan te switchen binnen het bedrijf.