EPZ exploiteert de enige kerncentrale van Nederland. Er is geen bedrijf in Nederland waar veiligheid en veilig werken zo’n prominente en constante plaats innemen. Voor onze kerncentrale geldt: we werken veilig of we werken niet. Veiligheid gaat dus voor alles. Om die veiligheid te borgen, investeren we fors in onze installaties en medewerkers.

Wij produceren al meer dan 40 jaar elektriciteit op een veilige en betrouwbare manier. Er werken bij ons bijna 500 mensen die samen een kleine 600 MegaWatt maken met windturbines en de enige kerncentrale van Nederland. Onze energie is volledig klimaatneutraal en genoeg voor ruim 1 miljoen huishoudens. Daarmee zijn we de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland. Veiligheid staat voorop bij al onze handelingen, besluiten en overwegingen. Het voortdurend verbeteren van prestaties en installaties is verankerd in het werk van al onze medewerkers. Zo vragen wij jou bij indiensttreding een VOG aan te vragen en (functie afhankelijk) krijg je een medische keuring. Om je goed op je werk voor te bereiden word je intern opgeleid.

Maatschappelijk verantwoord
EPZ is belangrijk voor Zeeland en voor de Nederlandse samenleving als geheel. We dragen bij aan de lokale provinciale economie en aan de constante, klimaatneutrale energievoorziening van ons land. De samenleving geeft ons die ruimte met vergunningen en zekerheden die het ons mogelijk maken dit werk te doen tot 2034 en het werk gaat ook daarna door. Wij starten na 2034 een technisch interessant project: de volledige ontmanteling van de kerncentrale tot er een groene weide over blijft. We ontvangen geen subsidie van de overheid voor onze klimaatneutrale stroomproductie, maar zijn wel één van de goedkoopst producerende elektriciteitscentrales van ons land.

Opleiden en jobhoppen
Het hoogwaardige technische karakter van ons bedrijf vraagt om goed geschoolde medewerkers. Zeker op het gebied van veiligheidsgedrag en cultuur. Zoals we investeren in nieuwe technologie en in de kwaliteit van de installaties, zo investeren we ook in onszelf. In- en extern wordt er heel wat getraind en geschoold. Naast permanente trainingen om onze vakkennis op niveau te houden, stimuleert en vergoedt EPZ het volgen van opleidingen of loopbaantrajecten. Daarnaast geven we onze medewerkers de mogelijkheid om in hun rol door te groeien of van baan te switchen binnen het bedrijf.