Ons motto? Voortdurend verbeteren! De lat ligt steeds weer ietsjes hoger. Vandaar dat onze kerncentrale nog steeds in de eredivisie speelt. Wij zijn met onze collega’s hard op weg naar ‘excellence’. Dat is het hoogst haalbare in de kernenergiewereld. We willen bovendien méér kernenergie. Meer kerncentrales, grote en kleine. We willen dus groeien.

100% kritisch en lerend

We werken veilig, of we werken niet. Wij zijn dus kritisch op onszelf, naar elkaar en op onze installaties. Zoete koek? Kennen we niet! Ook jouw mening telt. Goed is niet goed genoeg. Beter ook niet. Wij gaan voor best. Wij leren van collega-centrales in andere landen. En zij leren van ons. Inspecteren en geïnspecteerd worden. Openstaan voor kritiek. Daar moet je wel tegen kunnen. Als iets beter kan, zullen we dat altijd doen.

100% op weg naar 2050 en daar voorbij

Onze 485 MegaWatt kerncentrale draait al sinds 1973. We nemen één keer per jaar een pauze voor onderhoud en verbeteringen. Hij behoort daardoor nog steeds tot de wereldtop. We zijn dus gewend om te presteren. Dat betaalt zich uit. Het einde van onze kerncentrale is nog lang niet in zicht. Mogelijk gaat hij door tot 2050 of daar voorbij. We kijken dus ver vooruit. Ook dat stelt hoge eisen aan onze mensen en installaties. Er komen interessante projecten aan om onze kerncentrale in conditie te houden. We kunnen jouw hulp goed gebruiken.

Met de huidige kerncentrale houden we de Nederlandse nucleaire kennis en kunde in stand. Intussen hebben we plannen voor twee nieuwe grote kerncentrales in Borssele. En we denken na over kleine kerncentrales. Die zouden overal kunnen staan waar de vraag naar klimaatneutrale energie groot is en de transportcapaciteit aan zijn max zit.

Zo draagt ons werk bij aan de realiseren van de energietransitie. Haalbaar, betaalbaar en klimaatneutraal.

100% positief voor klimaat en economie

Elektriciteit is een basisbehoefte. Stroom moet veilig, schoon en betaalbaar zijn. EPZ vervult met haar kllimaatneutrale kernenergie, zonnepark en windturbineparken een belangrijke rol. Samen maken ze bijna 4 TWh klimaatneutrale elektriciteit. Ze besparen ruim 2 miljoen ton CO2.

EPZ is een gezond en winstgevend bedrijf. We hebben uitgerekend dat ook onze nieuwe kerncentrales winstgevend zullen zijn. Niet raar dat de politiek zo veel belangstelling heeft voor kernenergie! Borssele is aangewezen als bouwlocatie voor twee nieuwe kerncentrales.

Positieve fun facts

We leveren 15% van de klimaatneutrale stroom in Nederland.

Onze kerncentrale draait ongeveer 90% van het jaar op vol vermogen. We leveren ongeveer 3.600 GWh klimaatneutrale elektriciteit. Dat is 15% van alle klimaatneutrale stroom in Nederland. Genoeg stroom voor alle huishoudens in Zeeland en Noord-Brabant.

Wist je dat wij ook windturbines hebben?

Onze windturbines leveren per jaar ongeveer 40 GWh aan duurzame elektriciteit. Dat is meer dan genoeg voor een gemeente als Borsele met 10.000 huishoudens.

Wist je dat wij ook een zonnepark hebben?

Ons zonnepark van 21 MW levert per jaar zo’n 22 GWh elektriciteit. Zonnestroom voor bijna 7.000 huishoudens.

Je werkt met zo’n 400 collega’s

Ja, dat klopt. En wat ons betreft worden het er meer. Ook gaan we komende jaren afscheid nemen van oude rotten. Zij staan te springen om ervaring en kennis over te dragen op een nieuwe generatie. Help mee om de kerncentrale ook na 2034 aan het net te houden. En als het een beetje mee zit, staan er dan ook twee spiksplinternieuwe naast.

Elk jaar zoeken we ongeveer 20 nieuwe collega’s

Eind 2021 werkten bij EPZ 407 mensen. In 2021 stroomden 18 nieuwe medewerkers in. Het verloop ligt bij EPZ onder de 2% (1,9% in 2021 en 1,7% in 2020). Het vinden van medewerkers met de juiste ervaring, kwalificaties, houding en veiligheidsgedrag heeft bij EPZ hoge prioriteit. Solliciteer en profiteer van alle kansen die wij jou bieden!

Veilig werken en veiligheidscultuur krijgen bij ons veel aandacht

Stelregel op de werkvloer: we werken veilig of we werken niet. Dat zijn geen loze woorden, we menen dat. Werken zonder brokken vinden we belangrijker dan geld verdienen. Dat moet ook wel, want werken in een kerncentrale is werken met grote verantwoordelijkheden. Dat moet jou liggen. We zoeken geen cowboys. Wij willen medewerkers die gedisciplineerd en volgens procedures met deze verantwoordelijkheid kunnen omgaan.

Centraal staan leiderschap en de skills die onze nuclear professionals kenmerken

Kritiek geven en kritiek krijgen zijn bij ons belangrijk. We willen veilig werken en zoeken altijd naar verbeteringen. Wij trainen onze mensen op hun kritische houding en voorbeeldgedrag. Wie daar voor openstaat, wacht bij ons een mooie carrière.

Jaarlijks investeren wij ongeveer 20 miljoen euro in interessante projecten.

Onze kerncentrale behoort tot de 25 procent veiligste kerncentrales in de westerse wereld. Dat wordt iedere vijf jaar opnieuw getoetst door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Om met een kerncentrale uit 1973 tot de wereldtop te kunnen behoren, moeten we flink investeren. In de nieuwste veiligheidstechnologie. In aanpassingen en verbeteringen in de installatie. Dat betekent: mooie projecten. En nadenken hoe je oude technologie kunt laten voldoen aan de eisen van vandaag.

We financieren investeringen helemaal uit eigen middelen.

Wij zijn een gezond bedrijf. We maken winst en betalen onze investeringen uit eigen middelen. Ook krijgt de huidige productie van kernenergie geen subsidie. We moeten concurreren met gesubsidieerde duurzame bronnen als wind en zon. Dat lukt ons goed.

Per jaar besteden wij gemiddeld 80 uur aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Je bent bij EPZ nooit te oud en beslist ook nooit te jong om te leren. Trainen en opleiden zijn continu aan de orde. We letten op de kwalificaties en competenties van onze mensen. Soms móet je iets leren, maar veel vaker mág je iets leren. Heb je opleidingswensen? Bespreek ze. De kans is groot dat we ze inwilligen!