Het hoogwaardige technische karakter van ons bedrijf vraagt om goed geschoolde medewerkers. Zeker op het gebied van veiligheidsgedrag en cultuur. Zoals we investeren in nieuwe technologie en in de kwaliteit van de installaties, zo investeren we ook in onszelf. In- en extern wordt er heel wat getraind en geschoold.

Haal je startbewijs

Wie bij ons gaat werken, gaat naast zijn werk een opleiding volgen. Je krijgt een (interne) opleiding om kennis met maken met ons bedrijf, onze manier van werken en onze (nucleaire) installaties. Deze opleiding volg je tijdens werktijden. Afhankelijk van wat je bij ons gaat doen, duurt je opleiding een half jaar tot maximaal anderhalf jaar. Ook maak je een kennismakingsronde en soms ga je intern stage lopen op afdelingen waarmee je gaat werken.

Word een nuclear professional

Ook na de eerste introductie blijf je opleidingen volgen. In- en extern wordt er heel wat getraind en geschoold. Medewerkers besteden gemiddeld zo’n 18 dagen per jaar aan onderwijs. Hierbij gaat het bij EPZ om het opleiden van haar medewerkers én het ontwikkelen van kennis en persoonlijke vaardigheden. Niet alleen voor wat nodig is voor de huidige functie maar ook voor de toekomst.

Vergroot je horizon

Naast permanente trainingen om onze vakkennis op niveau te houden, stimuleert en vergoedt EPZ het volgen van opleidingen of loopbaantrajecten. Daarnaast geven we onze medewerkers de mogelijkheid om in hun rol door te groeien of van baan te switchen binnen het bedrijf.