EPZ is verheugd met de voortvarende stappen die het kabinet zet om de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Borssele mogelijk te maken.

Het kabinet kiest daarmee om verder te bouwen op lokaal draagvlak, ruime ervaring, veel (hoogwaardige) kennis en een al aanwezige infrastructuur voor kernenergie. De huidige kerncentrale behoort al jaren bij de top 25% beste kerncentrales van de westerse wereld.

Draagvlak voor kernenergie onder de lokale bevolking is ook voor EPZ van groot belang. Dat was in het verleden zo, maar ook nu en in de toekomst. Het is begrijpelijk dat het kabinet hier grote waarde aan hecht.

EPZ ziet het gesprek dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil starten met de aandeelhouders om afspraken te maken over bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale met vertrouwen tegemoet. Ook onderschrijft EPZ de visie van het kabinet dat de verlengde bedrijfsvoering met de huidige kerncentrale een brug is naar de ingebruikname van twee nieuwe kerncentrales in Borssele.

De eerste stap naar bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale na 2034 is het starten van een haalbaarheidsonderzoek. Voor dit technische onderzoek heeft EPZ subsidie aangevraagd.

EPZ vindt de bouw van twee nieuwe kerncentrales en bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale belangrijk voor de energietransitie. Kernenergie draagt bij aan het halen van de klimaatdoelen en voorziet in de almaar toenemende vraag naar elektriciteit. Bovendien maakt kernenergie de energievoorziening minder afhankelijk van fossiele bronnen als gas en kolen.