Kernenergie

Onze kerncentrale is elf maanden van het jaar op vol vermogen beschikbaar. Eén maand ligt de centrale stil voor het wisselen van splijtstof en onderhoud. 

De centrale heeft een netto vermogen van 485 MW. Per jaar maakt de kerncentrale ongeveer 4.000 GigaWatt/uur elektriciteit. Dat is genoeg klimaatneutrale elektriciteit om bijna alle inwoners van Zeeland en Noord-Brabant van CO2-vrije elektriciteit te voorzien.

Duurzame bronnen en kernenergie sluiten elkaar niet uit. Voor ons is het én-én.
Windpark

Windpark

Langs de Westerschelde staan onze 6 windturbines met een vermogen van 33 MW. Het windpark levert zo’n 70 GigaWatt/uur klimaatneutrale elektriciteit aan de markt. Dat is meer dan genoeg om 23.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Zonnepark

Ons zonnepark van 21 MW levert tussen de 20 en de 25 GigaWatt/uur klimaatneutrale elektriciteit. Dit is genoeg zonnestroom voor bijna 7.000 huishoudens.

Waar bent u naar op zoek?