EPZ werkt al 50 jaar met kernenergie. Wat ons betreft helpen wij de komende 50 jaar de energietransitie tot een succes te maken. Met volop betaalbare klimaatneutrale energie voor onze kinderen en kleinkinderen. Met onze lange en rijke ervaring maken we een mooie klimaatneutrale toekomst mogelijk!

Wereldtop

Onze kerncentrale is de afgelopen jaren voortdurend verbeterd en heeft een uitstekende conditie. Wij zitten in de wereldtop. Daar werken we met bijna 400 collega’s dag en nacht aan. Letterlijk, want wij maken 24/7 elektriciteit. Dag in – dag uit. Weer of geen weer.

Daarnaast beheren wij ook duurzame bronnen. Naast onze kerncentrale liggen ons windpark en ons zonnepark. Wij leveren uitsluitend klimaatneutrale stroom.

Voordelen van kernenergie

Kernenergie is een bewezen technologie. We weten precies hoe het werkt. Kernenergie helpt ons naar een klimaatneutrale energiehuishouding. EPZ heeft in Nederland de kennis en de kunde om meer kernenergie beschikbaar te maken. Niet voor niets heeft de regering een voorkeur voor onze vestigingsplaats Borssele. Op ons terrein is genoeg plek om twee grote nieuwe kerncentrales te bouwen.

Wij weten zeker dat kernenergie kan bijdragen aan de oplossing van veel uitdagingen die met de energietransitie gepaard gaan. Denk aan de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van energie. Want een kerncentrale produceert óók als de zon niet schijnt en de wind niet waait.

Er komen kleine kernreactoren op de markt die stroom en warmte maken op de plaats waar die nodig is. Dat kan ook buiten Zeeland. Dat betekent kortere transportroutes en minder belasting van het overvolle elektriciteitsnet. En ook de productie van waterstof kan goedkoper met kernenergie. Met de hoge temperaturen waar een kerncentrale mee werkt kan elektrolyse stukken efficiënter.

De behoefte aan klimaatneutrale elektriciteit stijgt de komende vijftien jaar sterk. Energieproductie door zon, wind en kernenergie zijn binnen handbereik en spelen een belangrijke rol om van gas en kolen af te komen. Als een kerncentrale stroom maakt, stoot hij geen broeikasgassen uit. En ook geen fijnstof óf stikstof. Net als bij windmolens en zonnepanelen.

Loop een rondje mee door de kerncentrale

Onze kernenergie is veilige energie

We maken de veiligheidscultuur zoveel mogelijk tastbaar. Wat we van medewerkers verwachten aan houding en gedrag, wordt duidelijk vastgelegd en uitgelegd. Elke medewerker is aanspreekbaar op zijn of haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de nucleaire veiligheid. Er wordt hierop geschoold en gecoacht, individueel en in teamverband. Er is (internationaal) toezicht. Regelmatige controles en beoordelingen zorgen ervoor dat de organisatie blijft leren en verbeteren.

Binnen de organisatie zijn medewerkers gewend om elkaar aan te spreken op veilig werken. De veiligheidsprincipes in de kerncentrale zijn gebaseerd op de IAEA (International Atomic Energy Agency) Safety Standards. Alles is daarbij ondergeschikt gemaakt aan de bescherming van mens en milieu tegen de risico’s van een radioactieve emissie. Dit geldt voor de installaties, het gebruik van materialen en de processen. Veiligheid gaat bij EPZ dus altijd voor.

In Nederland is het toezicht ondergebracht bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De ANVS controleert aan de hand van verplichte rapportages of EPZ voldoet aan de voorschriften. Ook houdt de ANVS vrijwel dagelijks toezicht op de werkvloer in de kerncentrale. De ANVS kan het Internationaal Atoom Energie Agentschap van de Verenigde Naties (IAEA) vragen om specifieke controles uit te voeren.

Waar bent u naar op zoek?