Wij zijn een belangrijke werkgever in Zeeland. Wij hebben een sterke band met de provincie. Dat is vanzelfsprekend, want veel van onze mensen wonen in de dorpen en steden op de Zeeuwse eilanden. Daarom zijn wij betrokken bij het wel en wee van onze omgeving. En we overleggen met regelmaat met de dorpsraden om onze kerncentrale. Is er overlast? Kan iets beter?

EPZ als werkgever

Maatschappelijk betrokken

Wij sponsoren culturele en sportieve evenementen, zoals de Omloop van Borssele. Een spectaculair internationaal wielerevenement met meer dan 500 deelnemers. Tal van stichtingen en clubs in de gemeente Borsele ontvingen een donatie. Daarnaast neemt EPZ deel in de Stichting Landschapspark Borsele. De stichting wil de aantrekkelijkheid van Borsele als een prettig woon-, werk-en recreatiegebied vergroten. Het Zeeuws Klimaatfonds dat bijdraagt aan de realisering van duurzame energieprojecten in de regio ontving ook een sponsorbedrag.

Over de grens

Ook buiten de provinciegrenzen zijn we actief. Nationaal zijn wij gesprekspartner voor onze overheid. Onze visie op de toekomst van kernenergie heeft bijgedragen aan het regeerakkoord van Rutte IV. Internationaal zijn wij een gewaardeerde collega voor buitenlandse kerncentrales en de Verenigde Naties. We ontvangen buitenlandse inspecteurs en doen zelf ook mee aan inspecties van buitenlandse centrales. Kennis en ervaring delen is bij ons grenzeloos.

Global Compact Initiative

EPZ is ook deelnemer in het Global Compact Initiative. In tien leidende principes ligt in deze verklaring vast hoe deelnemende bedrijven omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit.

Waar bent u naar op zoek?