Kerncentrale Borssele is wereldberoemd vanwege zijn reactorvat. Dit vat was een prestigeproject van de toenmalige Duitse bouwer. Het is na vijftig jaar productie nog steeds beter dan wat nieuw wordt geëist. Zo’n hoogstandje schrijf je natuurlijk niet zomaar af onderweg naar 2050!

Onderzoek

De superieure kwaliteit geldt voor bijna alle vitale componenten in de kerncentrale. Daarom onderzoeken we of (en hoe lang) we de kerncentrale veilig in bedrijf kunnen houden na 2034. Dat is tot nu toe het wettelijke sluitingsjaar. Omdat de politiek het wil en het technisch mogelijk lijkt, wordt deze sluitingswet veranderd.

 

De afgelopen 50 jaar is de kerncentrale wel duizend keer veiliger geworden

Alleen als het kan

EPZ gaat onderzoeken wat er nodig is om de kerncentrale na 2034 langer open te houden. Als we alles op een rijtje hebben, nemen we een besluit. Dat is geen kwestie van ‘durven’, maar van ‘zeker weten’. Want we zullen na 2034 alleen langer doorgaan als we zeker weten dat dit veilig kan. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Rijksoverheid.

Kerncentrale Borssele is sinds de bouw voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Na ruim veertig jaar voortdurend verbeteren, behoort de kerncentrale ook nu tot de 25% veiligste kerncentrales in de westerse wereld. Een onafhankelijke internationale commissie van deskundigen stelt dit iedere vijf jaar opnieuw vast in opdracht van de regering. De veiligheid, veiligheidsverbeteringen en resultaten van veiligheidsonderzoeken worden bovendien nog gecontroleerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en het Atoom Agentschap van de Verenigde Naties: het IAEA.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan aan het reactorvat-staal vóór de inbedrijfname. Daardoor is er veel bekend over de beginsituatie. Tijdens bedrijf is het vat periodiek helemaal onderzocht met onder meer inwendig onderzoek. Daaruit blijkt dat het staal hoegenaamd niet afwijkt van de beginsituatie. Het is nu zelfs nog beter dan van een nieuw vat zou worden geëist.

Waar bent u naar op zoek?