Jaarverslagen

EPZ publiceert ieder jaar een publieksvriendelijk jaarverslag. Daarin staan een beknopt overzicht van het financiële reilen en zeilen van de onderneming, de milieu-prestaties, de ontwikkelingen op het gebied van organisatie en werkgelegenheid en de prestaties van de kerncentrale, het windpark en de zonneweide.

Verdieping op kernenergie

De productie met de kerncentrale krijgt veel belangstelling. Voor wie meer wil weten over hoe een kerncentrale werkt, hoe hij wordt onderhouden en welke (veiligheids)systemen er zijn, staan in deze downloads nuttige informatie. Ook tref je onze visie op kernenergie na 2033 aan.

Beleidsverklaringen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij EPZ hoog in het vaandel. EPZ heeft bij al haar activiteiten aantoonbaar aandacht voor het welzijn van de medewerkers, de milieubelasting en de effecten op de samenleving. Deze aandacht gaat verder dan waartoe de wet verplicht en industriële normen voorschrijven. EPZ heeft namelijk als beleid zichzelf ‘voortdurend te verbeteren’. Het bijbehorend bedrijfsbeleid ligt vast in een aantal beleidsverklaringen. Ze zijn voor iedereen hieronder te raadplegen

Meldingen aan de overheid

Bij EPZ ligt de lat hoog. Meestal zijn onze eigen bedrijfslimieten strenger dan die in onze vergunningen. Toch kan het voorkomen dat door een storing of een fout er een vergunningslimiet wordt overschreden.

Omdat wij bij zo’n incident (tijdelijk) niet aan de vergunningvoorwaarden voldoen, melden wij dat aan onze toezichthouders. Er volgt altijd onderzoek en evaluatie van een overschrijding. Ons motto is ‘voortdurend verbeteren’ en wij leren van fouten en incidenten.

Naast de melding aan de toezichthouder, publiceren wij deze vergunningsgerelateerde gebeurtenissen ook zelf.

Waar bent u naar op zoek?