Wij streven ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten

EPZ, of de rechthebbende, behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten) met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie, waaronder teksten en foto’s etc. Behalve voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op welke manier dan ook openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPZ of de rechthebbende.

Waar bent u naar op zoek?