EPZ is een Nederlands bedrijf dat geen Raad van Commissarissen heeft. De aandeelhouders van EPZ zijn ZEH Energy B.V. (70%) en Energy Resources Holding B.V. (30%). De algemeen directeur van het bedrijf is Carlo Wolters.

Profiel

N.V. EPZ staat voor N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland. We zijn de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland en zijn gevestigd in Borsele. Naast de enige kerncentrale van Nederland exploiteren we een windpark en een zonnepark. Ons opgetelde vermogen bedraagt zo’n 530 Megawatt. Genoeg voor ruim 1,3 miljoen huishoudens.

Corporate Governance

De corporate governance van EPZ wordt bepaald door wetgeving, jurisprudentie en de Nederlandse corporate governance code. Hoewel deze code voornamelijk bedoeld is voor beursgenoteerde bedrijven, streeft EPZ ernaar om zo veel mogelijk te handelen volgens de code. Dit vanwege haar maatschappelijke betekenis.

Samenwerking

De directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EPZ erkennen het belang van samenwerking. EPZ werkt daarom aan het samenbrengen van verschillende belanghebbenden, zoals die van werknemers, aandeelhouders, leveranciers, klanten, overheid en maatschappelijke groeperingen. Dit om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken en waarborgen.

De directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben de verantwoordelijkheid om deze belangen af te wegen en te werken aan de continuïteit van het bedrijf.

Ja, we hebben aandacht voor het welzijn van onze medewerkers, de milieubelasting en effecten op de samenleving. EPZ verbindt zich aan het Global Compact Initiative (GCI) van de Verenigde Naties. In tien leidende principes ligt in deze verklaring vast hoe bedrijven omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit. Deze aandacht gaat verder dan waartoe de wet ons verplicht. In ons jaarverslag rapporteren wij hierover.

Tot de 25% veiligste kerncentrales van de westerse wereld behoren. Met de kerncentrale doorproduceren tot 2034 en mogelijk langer om bij te blijven dragen aan de energietransitie. Daarover zijn we in overleg met de regering. Ook willen wij meedraaien in de top van klimaatneutrale stroomproductie in Nederland met de hoogste beschikbaarheid en bedrijfszekerheid.

Downloads

Bij EPZ staat veiligheid voorop. Binnen de organisatie zijn alle medewerkers gewend om elkaar aan te spreken op veilig werken. Ons handelen is gericht om mens en omgeving minimaal te belasten. 

Waar bent u naar op zoek?