Onze samenleving legt een ingewikkelde klimaat- en energiepuzzel. Alle stukjes die kunnen helpen maken samen het plaatje compleet. In 2050 hebben we een energievoorziening die het klimaat niet belast. Veel puzzelstukjes kennen we al: zonne-energie, aardwarmte, wind, biomassa, waterkracht. We zien die stukjes in ons eigen huis en in de straat bij de buren of we lezen erover op internet. Ook kernenergie is zo’n belangrijk puzzelstukje.

Weinig ruimte nodig

Je ziet kernenergie niet direct bij jou in de wijk. Toch moet je weten dat wij op een heel klein stukje Nederland met onze kerncentrale heel veel klimaatneutrale energie maken. We doen dat al in Borssele en in de toekomst misschien ook op andere plaatsen. Vrijwel zonder broeikasgas en stikstof en dus met minimale klimaat- en milieubelasting.

samenwerken aan klimaatneutrale energie

Kansen benutten

Een kerncentrale maakt hoogwaardige warmte, dat is goed voor het klimaatneutraal maken van de procesindustrie. Restwarmte die overblijft is nuttig voor klimaatneutrale stadsverwarming. Denk ook aan klimaatneutrale waterstof voor transport en verwarming. En natuurlijk klimaatneutrale elektriciteit op ieder moment van de dag. Kernenergie, het puzzelstukje dat het plaatje compleet maakt.

Het is geen keuze tussen of dit, of dat. Het is én-én. Duurzaam én kernenergie. Ze gaan heel goed samen.

100% én-én

Wij maken kernenergie én zijn vóór duurzame energie. Zon, wind, aardwarmte, biomassa, waterkracht: kom maar op! Wij zien deze bronnen niet als concurrent. Wij zien ‘duurzaam’ als de ‘fijne collega’ van kernenergie. Samen zijn we goed voor het klimaat. Samen werken we ook keihard aan dat ene doel: klimaatneutrale energie in 2050.

Dat moet ook wel. Van alle energie die ons land per dag gebruikt is op dit moment zo’n 15 procent klimaatneutraal. Dat betekent dat we nog zo’n 85 procent te gaan hebben. Als alle klimaatneutrale bronnen goed op elkaar afgestemd worden gebruikt, kunnen we van 15 procent 100 procent klimaatneutraal maken.

100% veiligheid

Kerncentrales zijn veilig en worden steeds veiliger. Maar 100% veiligheid bestaat niet. De strenge veiligheidsnormen, regeringstoezicht en technologische ontwikkelingen brengen risico’s wel verder omlaag.

Bestaande kerncentrales worden voortdurend verbeterd. Er wordt geleerd van ervaringen elders in de wereld. Die leiden tot periodieke veiligheidsinvesteringen. Daarop wordt streng gecontroleerd door overheidstoezichthouders. Nieuwe kerncentrales beginnen natuurlijk meteen op het allerhoogste veiligheidsniveau. En ook die worden daarna weer steeds veiliger gemaakt. Het is een voortdurend streven naar het hoogste haalbare veiligheidsniveau.

Binnen enkele jaren komen er nieuwe types kernreactoren op de markt (groot en klein). Die zijn door hun innovatieve ontwerp uit zichzelf al heel veilig. Ze werken bijvoorbeeld met minder vermogen en met minder onderdelen die stuk kunnen gaan. Of ze werken met processen onder lagere temperaturen en druk. En ook deze kerncentrales gaan we voortdurend verbeteren.

100% recyclen

EPZ recyclet in de kerncentrale in Borssele al zijn brandstof. Normaal zit splijtstof vier jaar in de reactor. Daarna neemt het rendement af en wordt de splijtstof vervangen. Wat dan uit de reactor komt, is nog lang niet uitgeput. Het overgrote deel kun je hergebruiken. Meer dan 90 procent van de gebruikte splijtstof bevat nog zoveel energie, dat het geschikt is voor hergebruik. Dus van dit gebruikte uranium kun je weer nieuwe splijtstof maken. Die gaat dan opnieuw voor vier jaar de reactor in. Zo haalt EPZ uit één lading natuurlijk uranium acht jaar energie!

 

Waar bent u naar op zoek?