EPZ maakt stroom. Dat doen we al 50 jaar. Nog steeds behoort kerncentrale Borssele tot de beste in de wereld. Vier generaties technici hebben haar in topconditie gehouden en voortdurend verbeterd. Ze is veilig en door en door betrouwbaar.

 

Haalbaar

Met kernenergie kunnen we het. We kúnnen van het gas af. We kúnnen klimaatneutraal zijn in 2050. We kúnnen de energierekening betaalbaar houden. Kernenergie is namelijk 100% positieve energie. Bij het maken van elektriciteit komt er geen grammetje broeikasgas of stikstof vrij uit een kerncentrale. Dat is goed voor het klimaat én de natuur. Brandstof? Is er voor duizend jaar volop!

EPZ is een prachtig bedrijf. Iedere dag gaan we voor 100% positieve energie

Betaalbaar en betrouwbaar

Kerncentrales worden steeds veiliger, goedkoper en ze zijn er straks in allerlei soorten en maten. Small, medium & large. Dat past goed bij Nederland. Dat past ook goed bij onze ambities: een betaalbare energiehuishouding met minimale belasting van klimaat en milieu. Als het aan ons ligt, komt na 2050 een kwart van al onze energie uit kerncentrales. Uit grote, kleine en minikerncentrales.

Profiel

EPZ maakt elektriciteit. Nucleaire en industriële veiligheid zijn onze belangrijkste prioriteiten en dat is zichtbaar in alles wat we doen. De bedrijfsvoering is optimaal afgestemd op de behoefte van onze klanten (tollers) en is maatschappelijk verantwoord. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste succesfactor.

Hoe we dat doen, staat in onze visie:

  • Wij zijn het hart van ons bedrijf.
  • Onze trots is onze nucleaire professionaliteit.
  • Onze kracht is voortdurend verbeteren door samenwerking.
  • Wereldwijd voorop in veiligheid en betrouwbaarheid is ons resultaat.

EPZ werkt met kernwaarden. Het zijn de basisprincipes van ons alledaagse werk en de belangrijkste kenmerken van onze bedrijfscultuur.

Veiligheidsbewust en gedisciplineerd
Wij verlangen van al onze medewerkers dat zij veiligheid vooropplaatsen en daar gedisciplineerd mee omgaan. Dus geen ‘bochtjes afsnijden’ en je aan de regels houden. Ons bedrijf helpt daarbij door te investeren in mensen en installaties. Persoonlijke ontwikkeling stimuleren we met interne en externe opleidingen of loopbaantrajecten. We investeren in nieuwe technologie en gaan daarbij niet over één nacht ijs. Voortdurend verbeteren zit in onze DNA.

Respect en betrouwbaarheid
We tonen respect voor elkaar en zijn betrouwbaar: de basis voor collegiaal gedrag. Dat leidt tot een veilige cultuur met openheid en feedback. Dat betekent dat wij kritiek durven geven en kritiek kunnen incasseren. Veilige, collegiale werkverhoudingen zijn de basis voor onze goed functionerende organisatie.

Samenwerking
We werken goed samen. Dit doen we op basis van de vorige kernwaarde: wederzijds vertrouwen en respect. Dit geeft richting aan een duidelijke rolverdeling voor collega’s en afdelingen die samenwerken.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij verwachten van onze medewerkers dat ze verantwoordelijkheid nemen. Als iets is afgesproken, dan houd je je daaraan. Om dat mogelijk te maken, zorgen we voor een veilige werkomgeving. Tijdens de besluitvorming kun je meningsverschillen hebben. Ligt een besluit vast, dan kunnen we elkaar daar op aanspreken.  

Resultaatgericht
Als de doelen helder zijn en vastliggen, verwachten we commitment en dat er wordt samengewerkt om ze te halen. Dat vraagt om transparante besluitvorming vooraf en duidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden. Samen zullen we onze doelen halen.

We houden ons vanzelfsprekend aan de wet, maar onze limieten zijn vaak vele malen strenger dan wat er wettelijk is toegestaan of voorgeschreven. We kiezen altijd voor de best beschikbare (milieu)technologie.

Waar bent u naar op zoek?