Zon-, wind- of kernenergie. Wat is beter?

Zon-, wind- en kernenergie zijn allemaal klimaatneutrale energiebronnen. Daarnaast hebben ze alle drie hun eigen voor- en nadelen. Het is moeilijk om te zeggen welke bron van energie ‘beter’ is.

Hernieuwbaar en weersafhankelijk

Zon- en windenergie zijn hernieuwbare energiebronnen, wat betekent dat ze nooit opraken. Ze zijn ook koolstofarm, wat betekent dat ze nauwelijks broeikasgassen uitstoten die bijdragen aan klimaatverandering.

Zon- en windenergie zijn echter ook variabel, wat betekent dat de hoeveelheid energie die ze opwekken afhangt van het weer. Dit kan een uitdaging zijn voor het netbeheer, omdat het moeilijk kan zijn om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Overdag is de vraag naar elektriciteit groter dan in de nacht. Maar wat als het ’s nachts hard waait en overdag windstil is?

Efficiënt

Kernenergie is ook een klimaatneutrale energiebron. Kerncentrales stoten bij het maken van stroom geen broeikasgassen uit. Ze kunnen veel energie opwekken uit een kleine hoeveelheid brandstof en leveren 24 uur per dag, 7 dagen per week stroom af aan het netwerk. Dit maakt kerncentrales efficiënter dan zon en wind.

Het bouwen van een kerncentrale kost veel geld. De investering moet over heel veel jaren worden terugverdiend. En het duurt langer om een grote ​​kerncentrale te bouwen dan een windpark. Daar staat tegenover dat er ook kleinere centrales aankomen die aanzienlijk goedkoper en sneller te bouwen zijn.

Persoonlijke voorkeuren

Wat is beter? Dat is dus afhankelijk van een allerlei factoren. En ook van voorkeuren.

De ene persoon ziet graag windturbines en zonneweides in het landschap. De andere persoon wil ze beslist niet in zijn achtertuin. Ook of je kernenergie wil, is vaak afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. De een is bang voor radioactief afval, de ander is juist bang van broeikasgassen.

Maatschappelijke factoren

Er zijn ook minder persoonlijke en meer maatschappelijke factoren. Waar wil je een energiebron plaatsen? Hoeveel ruimte is daarvoor? Zijn er andere belangen die ruimte vragen? Is er draagvlak voor de aanleg? Zitten de afnemers van energie ver af of dichtbij? Wat zijn de kosten en wat is de milieu-impact. Werkt de lokale politiek mee of tegen?

Wat als je die persoonlijke en maatschappelijke aspecten tegen elkaar afzet?

Zonne-energie is een duurzame bron van energie die geen broeikasgassen uitstoot. Maar deze bron is ook sterk afhankelijk van het weer en het moment van de dag. Is het donker of bewolkt? Dan is er geen zonnestroom. Daardoor is zonnestroom niet zo betrouwbaar. Hoewel de kosten wel elk jaar dalen, is zonnestroom nog steeds behoorlijk duur. Het vereist allerlei regelingen om zonne-energie betaalbaar te maken.

Windenergie is ook een klimaatneutrale bron van energie. Hoewel de wind nooit echt opraakt, waait het niet altijd. Of het waait te hard en dan moeten turbines worden afgeschakeld. Dus ook windenergie is afhankelijk van het weer en dus niet voorspelbaar en betrouwbaar. Ook het bouwen van windparken is relatief duur. Door allerlei regelingen maakt de overheid ze betaalbaar. Windparken vallen erg op in het landschap en turbines veroorzaken geluidsoverlast en slagschaduwen. We hebben ze niet graag in onze eigen woonomgeving.

Kernenergie is een niet-hernieuwbare bron. Uranium kan in theorie opraken – ook al is dat misschien over honderden jaren. Het is wel een betrouwbare en voorspelbare bron van energie die veel elektriciteit produceert. Kerncentrales zijn duur, maar gaan heel lang mee. Daardoor wordt de stroom uiteindelijk goed betaalbaar. Sommige mensen vinden radioactief afval een probleem, anderen vinden de oplossingen die zijn bedacht voldoende of vertrouwen op een oplossing in de toekomst.

Wij vinden het belangrijk om goed naar de feiten te kijken

Conclusie: wat is beter?

Uiteindelijk is de beste bron van energie dus niet voor iedereen dezelfde. Er is gewoon geen eenvoudig antwoord op de vraag welke bron van energie ‘beter’ is. Daarom is er ook altijd zo veel discussie over.

Wij vinden het belangrijk om goed naar de feiten te kijken. We hebben namelijk nog een flinke opgave te gaan. Van alle elektriciteit die ons land per dag gebruikt is op dit moment zo’n 15 procent klimaatneutraal. Dat betekent dat we nog zo’n 85 procent te gaan hebben. Als alle klimaatneutrale bronnen goed op elkaar afgestemd worden, kunnen we van 15 procent 100 procent klimaatneutraal maken.

Een goeie oplossing is om alle energiebronnen gewoon langs dezelfde meetlat te leggen. Kies daarna de optimale stabiele CO2-neutrale energiemix voor Nederland. Daarin zitten zowel zon als wind als kernenergie. Dat kan gewoon naast elkaar (in plaats van tegenover elkaar).

Een nuchtere, constructieve benadering draagt bij aan de realisatie van betrouwbare, betaalbare en beschikbare CO2-neutrale elektriciteit en het halen van de klimaatdoelstellingen in 2050.

Het is geen keuze tussen of dit, of dat. Het is én-én. Duurzaam én kernenergie. Ze gaan heel goed samen.

Waar bent u naar op zoek?