Directeur Carlo Wolters was op woensdag 2 december 2020 uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in het energiesysteem van de toekomst.

Directeur Carlo Wolters was op 2 december 2020 deelnemer aan het rondetafelgesprek over kernenergie in de Tweede Kamer. Hij heeft tussen 15.10 uur en 15.40 uur de visie van EPZ op kernenergie in Nederland na 2033 toegelicht.

Vanwege coronamaatregelen was publiek niet toegestaan. Het rondetafelgesprek is via debatgemist te bekijken via de livestream van de Tweede Kamer