Een bezoek brengen aan onze kerncentrale? Dat is mogelijk als het om een werkbezoek gaat. Andere informatieve of recreatieve bezoeken zijn helaas niet toegestaan. Ook behoort bezoek van basisscholen aan ons bedrijf niet tot de mogelijkheden.

Werk gerelateerd bezoek aan de kerncentrale

Organisaties die een aantoonbare werkrelatie hebben met de kerncentrale Borssele kunnen een aanvraag doen voor een werkbezoek van maximaal 10 personen. Let op: informatief en recreatief bezoek is niet mogelijk. Om deze reden kunnen wij niet iedere aanvraag goedkeuren. Wij voldoen uiteraard aan de veiligheidseisen die de overheid stelt. Houdt er daarom rekening mee dat als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wij vooraf persoonsgegevens van de gehele groep vragen.

De werkbezoeken dienen minimaal zes weken voor het daadwerkelijke bezoek ingepland te zijn.