Verhuizing van onze simulator

In de kerncentrale werken we met een groot aantal complexe systemen en veiligheidsprocedures. Het behouden van kennis en vaardigheden over deze systemen en procedures is essentieel voor het veilig bedrijven van de centrale. Daarom worden medewerkers goed opgeleid en besteden we veel tijd aan het ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis van iedereen die in de centrale werkt.

Het ontwerp van de centrale is veilig, robuust en eenvoudig. Daar kunnen we op vertrouwen. Voor het maken van stroom, is ook menselijk handelen nodig. Het combineren van goed onderhouden systemen en goed opgeleide mensen, maakt dat wij de centrale veilig kunnen bedrijven. De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, volgen eerst een uitgebreide opleiding voordat ze in de centrale aan het werk mogen. Om de kennis en de vaardigheden vervolgens up-to-date te houden, besteden onze medewerkers gemiddeld 18 dagen per jaar aan trainingen en cursussen. Ze ontwikkelen hun kennis en vaardigheden niet alleen voor nu, maar ook voor later. Een groot onderdeel van de opleiding en bijscholing bestaat uit simulatortrainingen. Die simulator, een exacte kopie van de regelzaal in Borssele, staat samen met nog een aantal andere simulatoren in Essen in Duitsland. Omdat alle kerncentrales in Duitsland inmiddels zijn gesloten, worden ook hun simulatoren niet meer gebruikt. Om toch gebruik te kunnen blijven maken van onze simulator, is besloten om de simulator in 2024 van Essen naar Borssele te verhuizen!

Verhuizing

De simulator wordt geplaatst in een van de bestaande gebouwen op het EPZ-terrein. In dit gebouw stond eerst de regelzaal van de oude kolencentrale. Deze centrale is in 2019 afgebroken, maar het gebouw waarin de regelzaal van de kolencentrale zat, is blijven staan. Voordat we de simulator in het gebouw kunnen installeren, moet er veel verbouwd worden. Dat kunnen we niet allemaal zelf. We hebben verschillende bedrijven ingehuurd om de ruimtes waar de simulator komt, te verbouwen en in te richten voor de simulator. De simulator bestaat voor een groot deel uit computersystemen. Voor deze systemen is een serverruimte ingericht waar het besturingssysteem komt. Ook zijn er een kantine en een klaslokaal gemaakt. De wanden zijn geschilderd en er zijn airco’s opgehangen zodat de medewerkers er goed bij zitten tijdens de trainingen. Binnenkort wordt het pand opgeleverd en kunnen we starten met de verhuizing.

We beginnen met het verhuizen van de computersystemen van Essen naar Borssele. Deze kunnen we alvast installeren en testen zodat we zeker weten dat die het doen als de andere onderdelen hierheen komen. Naar verwachting zullen alle onderdelen in juli 2024 verhuisd zijn en kan de simulator eind 2024 in gebruik genomen worden.

De centrale wordt aangestuurd door de wachtploeg in de regelzaal. Hier zitten 24 uur per dag, 7 dagen per week, 4 mensen die verantwoordelijk zijn voor alles wat er in de centrale gebeurt. We noemen hen wachtmedewerkers of wachten. Zij houden voortdurend toezicht op de centrale. Naast de basisopleiding die de wachten volgen, trainen zij twee keer per jaar op de regelzaalsimulator. Ook andere medewerkers voor wie het relevant is, worden getraind op de simulator.

Trainen op de simulator

Tijdens de simulatortrainingen worden situaties nagebootst die in de praktijk ook zouden kunnen plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan storingen of andere incidenten. De wachtmedewerkers leren tijdens de training hoe ze daar mee om kunnen gaan zonder dat de veiligheid in het geding komt.

Daarnaast leren ze ook veel over zichzelf en over hun collega’s. Hoe stressbestendig zijn ze in het geval van een ongeval of incident en hoe communiceren ze in dat soort situaties?  Zo zijn ze altijd voorbereid op onverwachte situaties.  Als de simulator eenmaal draait, kunnen onze medewerkers 365 dagen per jaar trainen op ons eigen terrein.

Waar bent u naar op zoek?