De kerncentrale Borssele levert dit jaar 50 jaar stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Daarmee heeft EPZ bewezen dat zij de kerncentrale een halve eeuw lang veilig in topconditie heeft kunnen houden. Een prestatie waarvoor meerdere generaties technici hulde verdienen. Vanzelfsprekend is ons jubileum niet. Sommigen noemen het een wonder van vasthoudendheid.

 

Goede bedrijfsvoering

EPZ in Borssele viert 50 jaar kernenergie in Nederland onder een gelukkig gesternte. Dat kernenergie vandaag wordt gezien als belangrijk onderdeel van de energietransitie is in Nederland nooit vanzelfsprekend geweest. Feit is dat met een goede bedrijfsvoering en gemotiveerde en kundige medewerkers kernenergie nog steeds bestaat in Nederland. Vanwege de leveringszekerheid en het klimaat is de belangstelling voor kernenergie nu groter dan ooit. Wat EPZ betreft blijft het niet bij de huidige 15% van alle klimaatneutrale stroom in ons land die zij maakt. EPZ gaat voor 50% in 2050.

Glorieus

Toen in 1968 de bouw van de kerncentrale startte, was de toekomst glorieus. Techniek zou oneindige welvaart brengen. Door kernenergie zou elektriciteit bijna gratis worden! Nederland liep voorop met kernenergie en wilde 35 kerncentrales bouwen. In Borssele zouden er zes verrijzen.

Er werd gekozen voor een Duitse leverancier: Siemens/Krafftwerkunion. Mede door hun inzet en motivatie om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren, werd vooral het reactorvat van kerncentrale Borssele wereldberoemd. Nu, na 50 jaar, is het nog altijd beter dan wat van een nieuw reactorvat wordt geƫist. Daarom onderzoeken we nu ook hoelang hij nog in bedrijf kan blijven.

Foto uit Zeeuws Archief

Wereldtop

EPZ is trots op haar kerncentrale en de vier generaties medewerkers die met dit vat bedrijf hebben gevoerd. Vooral omdat zij ook alle systemen daaromheen voortdurend hebben verbeterd, zorgden zij er samen voor dat de kerncentrale nog altijd bij de 25 procent beste kerncentrales in de wereld behoort.

Neem een kijkje in de bol

Tegenslagen

Dat de kerncentrale nog steeds in bedrijf is, is een wonder. Het voortbestaan heeft tientallen jaren aan een zijden draad gehangen. Kernenergie kent een rijke geschiedenis maar ook de nodige tegenslagen. Het protest tegen kernenergie was groot, zeker na de bekende grote kernongelukken. EPZ heeft hier altijd lering uitgetrokken en de gebeurtenissen vooral gebruikt om te blijven leren en verbeteren. Toch wilde de politiek de kerncentrale sluiten in 2003. Met succes heeft het personeel daartegen geprocedeerd. De huidige vergunning loopt tot 2034.

Blik vooruit

Intussen is er veel veranderd. Het klimaatprobleem wordt steeds meer zichtbaar: de aarde warmt op. Steeds meer mensen in Nederland gaan in kernenergie een oplossing zien. Dat aandeel lijkt nu zelfs snel te groeien.

De Nederlandse politiek heeft mede daarom besloten twee nieuwe kerncentrales te gaan bouwen. Borssele is voorgedragen als voorkeurslocatie. Ook wil de Nederlandse overheid laten onderzoeken of de huidige kerncentrale ook na zijn zestigste verjaardag (in 2034) in bedrijf kan blijven. Een mooie nieuwe toekomst gloort aan de horizon.

Waar bent u naar op zoek?