Update 23 mei - Kerncentrale Borssele langer uit bedrijf

De splijtstofwisselperiode van de kerncentrale die 5 april 2024 startte, zal langer duren dan verwacht. Tijdens de onderhoudsstop worden veel inspecties uitgevoerd in en aan de installatie. Uit een aantal van deze inspecties volgen aanvullende onderhoudsactiviteiten. De geplande stop kost daardoor meer tijd.

Toezichthouder ANVS is nauw betrokken; zij houdt toezicht en controleert het werk tijdens de stop.

Voor meer informatie over de precieze planning van SW24 verwijzen we naar REMIT: http://www.eex-transparency.com

Vrijdag 5 april 2024 gaat de kerncentrale Borssele uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwissel.

Ieder jaar gaat de kerncentrale Borssele uit bedrijf voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het wisselen van splijtstof (de brandstof van de kerncentrale). Een splijtstofelement gaat ongeveer vier jaar mee, daarom wordt jaarlijks ongeveer een kwart van de splijtstof vervangen.

Wat gaan we doen?

Naast het wisselen van de splijtstofelementen, worden diverse onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Het gaat om standaard werkzaamheden, zoals het wisselen van splijtstofelementen, het reinigen van leidingen, het reviseren van afsluiters, pompen en aandrijvingen en de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen. Ook worden periodieke testen uitgevoerd die aantonen dat de installaties naar behoren functioneren en worden inspecties gedaan die alleen mogelijk zijn als het reactorvat is geopend, zoals inspectie van de splijtstofelementen.

 

Bijzondere werkzaamheden

Bij EPZ wisselen kortere en langere splijtstofwissels elkaar af. Dit jaar duurt de wissel wat langer, doordat een aantal werkzaamheden uitgevoerd wordt die meer tijd kosten.

In het nucleaire deel van de centrale worden de twee stoomgeneratoren grondig geïnspecteerd. De twee stoomgeneratoren bestaan elk uit een grote bundel met pijpen. EPZ moet kunnen aantonen dat deze pijpen in goede toestand zijn, lekdicht zijn en lekdicht blijven. In het niet-nucleaire deel van onze centrale krijgen de turbine en generator een grote revisie. Diverse installatiedelen worden uit elkaar gehaald, onderdelen worden gecontroleerd en waar nodig worden herstellingen uitgevoerd.

 

Stay focused, stay safe

Naast de eigen EPZ medewerkers werken er tijdens een splijtstofwissel extra mensen op het terrein. Voor SW24 gaat het om ongeveer 800 extra medewerkers.

Elk jaar verbindt EPZ een thema aan de splijtstofwissel. Voor 2024 is het thema: stay focused, stay safe. De centrale gaat dit jaar langer uit bedrijf. Focus houden is dan belangrijk. Veiligheid en betrouwbaarheid gaan vóór snelheid.

Samen met haar leveranciers streeft EPZ naar een veilige splijtstofwissel met alle werkzaamheden die nodig zijn om kerncentrale Borssele na afloop weer veilig en betrouwbaar te laten draaien. Voor de precieze planning van de splijtstofwissel verwijzen we naar REMIT: www.eex-transparency.com

Omgeving geïnformeerd

Naar goede gewoonte is de omgeving geïnformeerd over de naderende splijtstofwissel; dat doen we via een nieuwsbrief die huis-aan-huis verspreid wordt in Heinkenszand, ’s-Heerenhoek, Borssele en Nieuwdorp.

Waar bent u naar op zoek?