Wij hebben als beleid onze brandstoffen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te gebruiken. Daarom maken wij zoveel mogelijk gebruik van geheel of gedeeltelijk gerecyclede splijtstof.

Als splijtstof vier jaar in de reactor zit, neemt het rendement af. De oude splijtstof wordt dan vervangen door nieuwe. Toch is circa 95 procent van de oude splijtstof dan nog steeds bruikbaar. Slechts 5 procent is afval. Recycling ligt dus voor de hand.

Recycling: minder natuurlijk uranium en minder radioactief afval

Recycling is nuttig

Recycling beperkt het gebruik van natuurlijk uranium en er ontstaat verhoudingsgewijs veel minder radioactief afval. Er wordt immers geen nuttig (want energierijk) materiaal verspild.

De gebruikte splijtstof uit Borssele gaat daarom in speciale veilige containers naar Frankrijk. Hier wordt in een recycling fabriek de gebruikte splijtstof geschikt gemaakt voor hergebruik.

95 procent van de splijtstof kan opnieuw worden gebruikt,
5 procent blijft over als hoogradioactief afval.

Acht in plaats van vier jaar

Het herbruikbare uranium en plutonium gaat naar een splijtstoffenfabriek waar het wordt verwerkt tot nieuwe splijtstof. De gerecyclede splijtstof wordt onder andere bij onze kerncentrale opnieuw ingezet voor een tweede cyclus van vier jaar energieproductie. Recycling zorgt er dus voor dat er in plaats van vier jaar acht jaar energie wordt gehaald uit de oorspronkelijke lading uranium.

De vijf procent hoogradioactief afval wordt verwerkt en verpakt waarna het voor opslag teruggaat naar Nederland.

Dit filmpje over recycling van gebruikte splijtstof geeft duidelijke uitleg over het proces en de route van de gerecyclede splijtstof.

 

Lees meer in de rubriek ‘Soorten radioactief afval’ en bekijk de filmpjes over de verwerking en de route van de 5 procent radioactief afval.

De rubriek ‘Soorten splijtstof’ legt uit welke gerecyclede splijtstoffen wij in onze kerncentrale inzetten.