Wij transporteren regelmatig radioactief materiaal van en naar onze kerncentrale. We voeren verse splijtstoffen aan en gebruikte splijtstoffen gaan naar de recyclingfabriek in Frankrijk. Ongeveer één keer per jaar komt een container met hoog radioactief afval terug uit Frankrijk. Die gaat naar de de opslag van COVRA. Laag radioactief afval (besmet gereedschap, kleding, poetsdoeken en dergelijke) gaat, verpakt in vaten beton, direct vanaf ons terrein naar de nabijgelegen COVRA.

Onze transportcontainers zijn uitgebreid getest op bestendigheid tegen de zwaarste ongelukken

Nucleaire transporten vinden al sinds 1976 plaats als vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. Al die tijd zijn er geen veiligheidsincidenten geweest. Wel was er regelmatig vreedzaam protest tegen de transporten door anti-kernenergieorganisaties. Zowel de gebruikte splijtstof die naar Frankrijk gaat als het afval dat terugkomt, reist op gereserveerde treinen per spoor.

Veilige containers

Vervoer vindt uitsluitend plaats in speciale, veilige transportcontainers. Die zijn uitgebreid getest op bestendigheid tegen de zwaarste (trein-)ongelukken. Ze blijven onder alle omstandigheden intact. Lekken is uitgesloten en calamiteiten leiden niet tot radioactieve lozingen.

Ook bij extreme ongelukken (of aanslagen) loopt de omgeving geen onbeheersbare risico’s op onverantwoorde blootstelling aan radioactieve stoffen of straling.

Alle transportbewegingen zijn omgeven door veiligheidsvoorzieningen en strenge procedures met extern toezicht. Als de overheid dat nodig acht, gaat er politiebeveiliging mee in verband met handhaving van de openbare orde. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Toezicht

Alle handelingen, zoals het beladen, verplaatsen en uiteindelijk weer openen van de verpakkingen gebeuren onder streng toezicht. Voor ze de centrale verlaten wordt vastgesteld dat de buitenzijde van een container niet met radioactieve stoffen is verontreinigd. De metingen die dit moeten bevestigen, worden op verschillende momenten herhaald en gecontroleerd door de overheid. De dikke wanden van de containers schermen de straling af zodat die voor medewerkers en beveiligingspersoneel geen gevaar vormt. Dit alles wordt voortdurend gecontroleerd, hiervoor zijn strenge wettelijke normen. Het milieu en mensen langs de route ondervinden daardoor dus geen invloed van de transporten.

Er is een factsheet met uitgebreide achtergrondinformatie beschikbaar over dit onderwerp. Bekijk ook de film.

> Download: Factsheet Nucleaire Transporten

> Film: Transport van gebruikte brandstof uit de kerncentrale Borssele