Corporate governance is de Engelstalige term voor ondernemingsbestuur. EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is. Dit betekent dat EPZ geen Raad van Commissarissen kent. De corporate governance van EPZ wordt bepaald door wetgeving, jurisprudentie en tevens door de Nederlandse corporate governance code. Deze code geldt met name voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen, toch handelt EPZ met het oog op haar maatschappelijke betekenis, daar waar het mogelijk en wenselijk is in de geest van de corporate governance code.

De directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderschrijven het uitgangspunt dat aan de code ten grondslag ligt. Een vennootschap is een lange termijn samenwerkingsverband tussen bij de vennootschap betrokken groepen en personen. Die bestaan uit direct of indirect betrokkenen bij het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap of worden erdoor beïnvloed. Het gaat dan om werknemers, aandeelhouders, toeleveranciers, afnemers, maar ook de overheid en maatschappelijke groeperingen. De directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen, gericht op de continuïteit van de onderneming.

Missie

EPZ produceert elektriciteit. Nucleaire en industriële veiligheid zijn onze belangrijkste prioriteiten en dat is zichtbaar in alles wat we doen. De bedrijfsvoering is optimaal afgestemd op de behoefte van onze klanten en is maatschappelijk verantwoord. Onze medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste succesfactor.

Visie

EPZ is voor haar klanten een aantrekkelijke leverancier. Onze productie-eenheden worden maximaal ingezet tot aan het einde van de geplande bedrijfstijd.