Radioactiviteit

2 artikelen

Radioactiviteit is het natuurlijke fenomeen waarbij instabiele atoomkernen spontaan vervallen naar stabiele atoomkernen. Daarbij zenden ze ioniserende straling uit, in de volksmond vaak ‘radioactieve’ straling genoemd. Dit gebeurt overal om je heen. Door natuurlijke radioactiviteit is deze straling overal aanwezig: van de grond waarop je loopt tot producten die je dagelijks gebruikt en zelfs in je eigen lichaam. We noemen dit de ‘natuurlijke achtergrondstraling’.

Blootstelling aan teveel ioniserende (‘radioactieve’) straling kan de gezondheid schaden. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met kunstmatige stralingsbronnen en radioactieve stoffen. EPZ hanteert zelfs strengere normen dan de wet voorschrijft. Het beschermen van de omgeving en onze medewerkers heeft bij ons de allerhoogste prioriteit. Radiologisch werkers dragen dosimeters bij zich. Deze registreren voortdurend de door blootstelling aan ‘radioactieve’ straling opgelopen dosis. Mogelijke stralingsbronnen schermen zij zorgvuldig af. Bij EPZ krijgen medewerkers in de kerncentrale door alle voorzorgsmaatregelen gemiddeld minder dosis dan in andere beroepen, zoals piloten en stewardessen. Op hoogte geeft de atmosfeer deze beroepsgroepen minder afscherming tegen natuurlijke kosmische straling.