In deze video leggen we uit hoe een kerncentrale werkt. Onder de video vind je een transcript van wat er in de video wordt verteld.

Transcript video: Hoe werkt een kerncentrale?

Kerncentrale Borssele: hoe werkt het?

Dit is onze kerncentrale, de enige in Nederland. Hoe werkt zo’n centrale? En hoe maken we hier elektriciteit?

De reactor: een grote waterkoker

In deze bol zit de reactor, vergelijkbaar met een gigantische waterkoker. Net als bij andere energiecentrales zet een kerncentrale water om in stoom. Die stoom drijft een turbine aan die een superdynamo laat ronddraaien. Deze generator zet de vrijgekomen energie om in elektriciteit.

Warmtebron: kernsplijting

Het grote verschil met andere energiecentrales is de warmtebron. In een kerncentrale verwarmt het water door de warmte die vrijkomt bij kernsplijting, niet door verbranding van gas, steenkool of biomassa.

Het hart van de centrale: de reactor

In de reactor, het hart van de centrale, bevinden zich buizen met uraniumtabletten. Door de uraniumatomen te splijten, worden de buizen bloedheet. Net als in een waterkoker verhitten ze het water. De temperatuur in het reactorvat loopt op tot boven de 300 graden Celsius. Het verhitte water staat onder druk en kookt daardoor niet.

Stoomgenerator en turbine

Het water stroomt door een dikke buis naar een tweede vat: de stoomgenerator. Hier kookt het water en wordt omgezet in stoom. Die stoom gaat razendsnel via een dikke buis door een turbine. De turbine bestaat uit een reeks schoepenraden die achter elkaar op een as zitten. De schoepenraden en de as gaan draaien. Op de as zit ook een superdynamo, de generator, die met deze draaiende beweging elektriciteit produceert.

Elektriciteitsnetwerk

Via dikke kabels gaat de elektriciteit naar de hoogspanningsmasten die je in het land ziet staan. Zo wordt de elektriciteit bij iedereen thuis gebracht.

Koelsysteem

Nadat de stoom zijn werk heeft gedaan, koelt hij af en verandert weer in water. Dit gebeurt door het hete water langs een koelinstallatie met koud zeewater te leiden. Er zit een scheiding tussen het condenswater van de kerncentrale en het koele zoute zeewater. Ze mengen dus niet. Het proceswater wordt teruggevoerd naar de kerncentrale. Het zeewater stroomt, een beetje opgewarmd, terug naar de Westerschelde.

Drie waterkringlopen

Er zijn in de kerncentrale drie waterkringlopen:

  1. Radioactieve kringloop: het reactorvat met uraniumbuizen. Deze kringloop is radioactief.
  2. Stoomkringloop. Deze kringloop is niet radioactief.
  3. Koelwaterkringloop. Deze kringloop is ook niet radioactief.

Het zeewater raakt dus niet vervuild, want de twee andere kringlopen zijn gesloten.

Kernenergie en het klimaat

Bij kernenergie wordt geen fossiele brandstof verbrand. Het klimaat verandert daardoor niet. En er komt geen fijnstof of stikstof uit een kerncentrale.

Waar bent u naar op zoek?