Bijzondere gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en milieu die wij in 2024 hebben gemeld bij de overheid.

 

Meldingen 2024

Op 27 september 2023 bleek de materiaalsluis tijdens een periodieke lekdichtheidstest te veel lucht te lekken. Het luchtlek was zo groot dat deze binnen een uur diende te worden hersteld. Dit bleek niet mogelijk waardoor volgens de procedures de reactor binnen zes uur diende te worden afgeschakeld wat meldplichtig is. Tijdens het in gang zetten van acties voor uitbedrijfname van de reactor werd na vier uur de lekkage hersteld en de uitbedrijfname gestopt voordat het reactorvermogen was verlaagd.

Hoewel de lekkage groter was dan toegestaan, bleef de onderdruk in de bol in stand. Ook bleek dat de binnendeur intact was waarna de luchtdichtheid van de bol weer hersteld werd.

De directe oorzaak van de luchtlekkage bleek een sterk vervuilde afdichting van de buitendeur van de materiaalsluis. De vervuiling werd weggehaald waarna de luchtdichtheid van de buitendeur was hersteld. De vervuiling was afkomstig van straalwerkzaamheden aan de portaalkraan aan de buitenzijde van de bol. De aangebrachte afscherming bleek achteraf onvoldoende, waardoor er stof en grit in de ruimte nabij de buitendeur van de materiaalsluis terechtkwam. Bij het openen van de buitendeur voor werkzaamheden is de afdichting vervuild geraakt.

De gebeurtenis had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid en is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met als voorgestelde klassering INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties).

Op maandag 9 april is het reactorbeveiligingssysteem van de kerncentrale onbedoeld geactiveerd. Daardoor viel een koelsysteem van de reactorkern korte tijd uit. Dat gebeurde tijdens het openen van het reactorvat voor het wisselen van de splijtstof, onderdeel van de onderhoudsstop op dat moment.

De kerncentrale heeft tal van veiligheidssystemen die tijdens de onderhoudsstop niet allemaal nodig zijn. Zo zijn ook van het reactorbeveiligingssysteem delen gedeactiveerd tijdens het openen van het reactorvat. Aan deze gedeactiveerde delen van het reactorbeveiligingssysteem werd een beproeving gedaan waardoor het reactorbeveiligingssysteem onbedoeld toch werd geactiveerd. Hierdoor werd het koelsysteem van de reactorkern uitgeschakeld. Dit werd door de wachtploeg direct herkend en snel hersteld.

De beproeving van de gedeactiveerde delen van het reactorbeveiligingssysteem had niet tegelijkertijd met het openen van het reactorvat mogen plaatsvinden. Voor de voortgang van het onderhoudswerk een vervelende gebeurtenis, maar zonder gevolgen voor de veiligheid.

De gebeurtenis had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid en is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met als voorgestelde klassering INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties).

Op vrijdag 5 april bleek tijdens de uitbedrijfname van de kerncentrale vanwege de jaarlijkse onderhoudsstop dat een afsluiter van het reactorgebouw teveel lucht doorliet. Na het signaleren van de luchtlekkage en het handmatig sluiten van het luchtlek, is de ventilatie van het gebouw vervolgens niet goed aangepast op de nieuwe situatie. Daardoor ontstond enige tijd (lichte) overdruk in de bol. Dat is een afwijking van de bedrijfsvoorwaarden. De procedures die aangeven hoe op deze situatie moet worden gereageerd, zijn niet tijdig uitgevoerd. Dit is een afwijking van de voorgeschreven procedures en daardoor meldplichtig. EPZ doet intern onderzoek naar waarom de procedures niet juist zijn opgevolgd.

Toelichting: in de bol van de kerncentrale heerst normaal onderdruk ten opzichte van de luchtdruk buiten. Dit voorkomt dat lucht vanuit de bol naar de omgeving zou kunnen stromen. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele radioactiviteit op de luchtstroom buiten de centrale kan komen.

De gebeurtenis had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid en is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met als voorgestelde klassering INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties).

Op 25 januari 2024 is bij een controle door de afdeling Stralingsbescherming geconstateerd dat twee kleine onderdelen die voor onderzoek buiten het gecontroleerd gebied van de kerncentrale waren gebracht, licht radioactief besmet waren boven de wettelijke vrijgave grens.

De twee besmette onderdelen zijn teruggebracht naar het gecontroleerd gebied van de kerncentrale. Ze zijn daar opgeborgen. De gebeurtenis had geen significante gevolgen voor de veiligheid.

Om herhaling te voorkomen wordt door EPZ in de interne communicatie hier extra aandacht gegeven. Het accent ligt daarbij op het verbod om op eigen initiatief onderdelen of gereedschappen mee te nemen buiten het gecontroleerd gebied. Alle spullen, hoe klein en onbeduidend ook, moeten altijd worden gecontroleerd op radioactiviteit en straling. Pas als de afdeling Stralingsbescherming heeft vastgesteld dat materialen schoon zijn, worden deze vrijgegeven en mogen ze worden meegenomen buiten gecontroleerd gebied.

De gebeurtenis had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid en is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met als voorgestelde klassering INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties).

Waar bent u naar op zoek?