Onze kerncentrale is een continubedrijf. De bediening vindt plaats vanuit de regelzaal die in ploegendiensten wordt bemand. Wij stellen hoge eisen aan de collega’s die de kerncentrale bedienen. Zij zijn minimaal op HBO-niveau geschoold en geselecteerd op eigenschappen als stressbestendigheid en werken in teamverband.

Op onze simulator worden allerlei gewone en ongewone gebeurtenissen geoefend

Rust en orde

Op de regelzaal heerst rust en orde zodat onze collega’s de volledige aandacht op het proces kunnen richten. Vergaderingen (wachtoverdracht, teambesprekingen) zijn functioneel.

Vier wachtmedewerkers, vier kwadranten

Vier wachtmedewerkers zorgen voor een onder alle omstandigheden veilige bediening. De Wachtingenieur, de Plaatsvervangend Wachtingenieur en twee Hoofdwerktuigkundigen hebben specifieke taken.

Wij hebben de regelzaal verdeeld in kwadranten. Ieder kwadrant wordt bemand door een specialist met eigen taken en verantwoordelijkheden. Bij deze verantwoordelijkheden horen eigen instrumenten en documenten. Alles wat hij nodig heeft, vindt de betreffende medewerker in zijn kwadrant. Ook dat voorkomt geloop en bevordert de rust en het overzicht.

Wachtingenieur

De Wachtingenieur houdt overzicht op de (procedurele) gang van zaken rond de bedrijfsvoering. Tijdens zijn wacht is hij verantwoordelijk voor de (nucleair) veilige en economische bedrijfsvoering. Bij storingen en bijzondere omstandigheden neemt de Wachtingenieur maatregelen voor de reactorveiligheid en coördineert de acties in en rond de installatie.

Plaatsvervangend Wachtingenieur

De Plaatsvervangend Wachtingenieur is onafhankelijk en toetst de dagelijkse gang van zaken aan de hand van de procedures. Achter de Plaatsvervangend Wachtingenieur staat een bibliotheek met alle procedures. Die beschrijven de normale gang van zaken. Daarnaast zijn er procedures die gelden onder bijzondere omstandigheden. Alle procedures en technische informatie staan op papier maar zijn ook digitaal beschikbaar. Op een speciaal paneel volgt de Plaatsvervangend Wachtingenieur de kritische veiligheidsfuncties van de kerncentrale.

Hoofdwerktuigkundigen

De eerste Hoofdwerktuigkundige houdt in zijn kwadrant toezicht op het reactorbedrijf van de kerncentrale. Hij controleert de automatische bediening tijdens normaal bedrijf. Tijdens storingen handelt hij volgens voorgeschreven procedures en controleert het verloop van de afwikkeling van de storing. Als dat nodig is (en wordt voorgeschreven), grijpt hij in. De tweede Hoofdwerktuigkundige houdt vanuit zijn kwadrant toezicht op de elektriciteitsproductie met de turbine en de generator van de kerncentrale. Dit is het niet-nucleaire gedeelte van de bedrijfsvoering. Tijdens storingen handelt hij volgens de voorgeschreven procedures en controleert het verloop van de afwikkeling van de storing. Als dat nodig is (en wordt voorgeschreven) grijpt hij in.

Werkdiscipline

De wachtploeg werkt met:

  1. Het vier ogen principe: beslissingen of acties onderneem je nooit alleen.
  2. Specifieke communicatietechnieken: hoe en wanneer geef je een instructie, hoe communiceer je hierop terug.
  3. Start-werk-besprekingen: voor je iets besluit of uitvoert, neem je vooraf door wat de bedoeling is en wat het resultaat moet zijn. Dit is het moment om onduidelijkheden weg te nemen of kritische vragen te stellen.
  4. Zelfcontrole: je controleert altijd het resultaat van je eigen werk en communiceert hierover met je collega’s.
  5. Situatiebewustzijn: medewerkers zijn getraind om zich voortdurend bewust te zijn van het resultaat van handelingen of beslissingen.
  6. Rust op de regelzaal: de Wachtingenieur ziet erop toe dat er rust en orde heerst op de regelzaal.