Wij gaan niet over een nacht ijs en willen het beste van het beste. We stellen strenge eisen aan de materialen en procedures waarmee we werken én aan de opleiding van onze mensen. Je zit bij ons niet zomaar aan de knoppen.

Opleiding en training

Wie bij ons als wachtmedewerker in dienst komt, krijgt een fulltime opleiding van 1,5 jaar. Daarvan breng je dan tien weken door op de simulator in het Duitse Essen. Op deze simulator worden allerlei gewone en ongewone praktijkomstandigheden nagebootst.

Verder krijg je nog eens vier weken theoretisch onderwijs in kernfysica. Ook is er praktijkonderwijs in de vorm van stages bij verschillende bedrijfsonderdelen. Na anderhalf jaar volgt een examen onder toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Gedurende hun hele carrière worden onze medewerkers geschoold. Vier weken per jaar volgen ze een ‘opfristraining’ waarvan er twee worden doorgebracht op de simulator. Bij promotie volgt bij iedere carrièrestap opnieuw een fulltime opleiding die tot een jaar kan duren.

Hardware & procedures: het beste van het beste

Wij kiezen het beste van twee werelden. Onze hardware is van Duitse makelij en het beste dat op het gebied van kerntechnologie te krijgen was en is. De Duitse technologie gaat uit van de automatische bediening van onze kerncentrale met zo min mogelijk menselijk ingrijpen.

Onze procedures voor de bediening zijn van Amerikaanse origine. De Amerikaanse filosofie gaat er vanuit dat de mens altijd moet kunnen ingrijpen als de situatie dat vereist. Wanneer en hoe is nauwgezet vastgelegd.

Kern van veilig werken is dat onze medewerkers altijd over de juiste informatie beschikken, de automatische bediening voortdurend controleren en alleen bij vooraf gedefinieerde situaties op een voorgeschreven manier ingrijpen.

Kortom: onze kerncentrale kan zonder menselijk ingrijpen veilig worden bediend, maar als het nodig is, zullen onze medewerkers ingrijpen. Voor elke situatie geldt dat onze kerncentrale altijd in een veilige toestand zal worden gebracht: automatisch of met de hand.