Uranium is een delfstof. Het is een zwaar metaal dat zwaarder is dan bijvoorbeeld lood. Het is ook de enige natuurlijke delfstof die als basis voor splijtstof kan dienen. Uranium is niet zeldzaam. Het komt ongeveer net zoveel voor in de aarde als bijvoorbeeld tin.

Onze leveranciers voldoen aan hoge normen voor verantwoordelijke bedrijfsvoering

Er zijn circa 20 landen waar op commerciële basis uraniumerts wordt gedolven. Daarvan zijn Canada, Australië, en Kazachstan de belangrijkste.

Hergebruik

Behalve uit mijnbouw komt een groot deel van ons uranium voort uit hergebruik. Gemiddeld is slechts een derde van onze splijtstof afkomstig van mijnbouw, de rest komt van hergebruikte materialen. Denk aan militaire uraniumvoorraden uit de Koude Oorlog of het gebruik van gerecycled uranium en plutonium van gebruikte splijtstofelementen.

Tot 2015 hebben we ons plutonium verkocht voor de productie van splijtstof in andere kerncentrales. Wij zetten tot aan 2034 evenveel gerecycled plutonium (als MOX-splijtstof) in als wij vanaf 2015 zelf produceren. In feite recyclen wij dus de volledige hoeveelheid eigen plutonium, voorheen elders, nu in onze eigen centrale. Daarnaast gebruiken wij voorraden verarmd uranium (restproduct verrijkingsindustrie) om er via herverrijking weer geschikte splijtstof van te maken. Bij deze varianten van hergebruik is geen natuurlijk uraniumerts nodig.

Inkoop

Wij kopen zelf onze splijtstof in volgens een eigen inkoopbeleid. Wij verlangen onder meer van onze leveranciers dat hun bedrijfsvoering aan internationale standaarden voor milieuzorg en veiligheid voldoet (bijvoorbeeld de ISO 14001 en OHSAS 18001 normen). Zo weten we dat deze leveranciers voldoen aan strenge normen voor een verantwoordelijke bedrijfsvoering.

De herkomst van onze splijtstof:

2000 t/m 2002 en 2004 Herverrijkt verarmd uranium
2003 en 2007 Gerecycled EPZ uranium + ex militair hoogverrijkt uranium
2005, 2006 en 2008 t/m 2011 Kazachstan
2012 Gerecycled EPZ uranium + ex militair hoogverrijkt uranium
2013 Canada
2014 Geen uranium maar gerecycled EPZ MOX Splijtstof
2015 en 2016 Uitsluitend gerecyclede splijtstof: herverrijkte verarmd uranium in combinatie met EPZ MOX splijtstof
2017 Geen nieuwe aanvoer maar gebruik van voorraden
2018 Gerecycled EPZ uranium + ex militair hoogverrijkt uranium in combinatie met MOX