In en om de kerncentrale zijn nog talloze aanvullende maatregelen genomen die helpen garanderen dat onze centrale onder alle omstandigheden veilig is.

Brandbestrijding

Op ons terrein is een crashtender aanwezig, een blusvoertuig dat je normaal alleen op vliegvelden vindt. Het kan snel en effectief grote vloeistofbranden (kerosine) blussen. Vanzelfsprekend hebben wij ook een eigen brandbestrijdingsorganisatie en een uitgebreide (automatische) blusinstallaties in en rond de kerncentrale.

Ontploffingen

De kerncentrale is beschermd tegen grote ontploffingen. Denk aan extreme ongelukken zoals het ontploffen van een LPG-tanker op de Westerschelde. Een niet-ontplofte gaswolk wordt al voor hij de kerncentrale bereikt, automatisch gedetecteerd en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De relevante gebouwen zelf zijn explosieveilig.

Na het grote ongeluk in Fukushima weten we dat vrijgekomen waterstofgas een ontploffing met grote gevolgen kan veroorzaken. Al voor dit kernongeluk (Japan, 2011) beschikte Borssele over zogenaamde waterstof-recombinatoren. Die werken als katalysatoren die het waterstofgas meteen bij het ontstaan al omzetten in onschadelijke water en zuurstof.

Meer over brandveiligheid

> Download: Factsheet Brandveiligheid