Windenergie

Tussen onze kerncentrale en de opslag voor radioactief afval van COVRA hebben we een windpark aangelegd. Zeven windturbines produceren samen 55.000 MegaWattuur (MWh) klimaatneutrale energie per jaar. Genoeg om zo’n twintigduizend huishoudens een jaar van stroom te voorzien.

Het windpark voorkomt elk jaar 25.000 ton CO2-uitstoot. Onze kleinste windturbine heeft een vermogen van 0,75 MW, de grootste hebben een vermogen van 6,15 MW. Opgeteld hebben ze een vermogen van 24 MW.