Zonnepark

EPZ maakt iedere dag schone, klimaatneutrale stroom voor ruim 1,3 miljoen huishoudens. Naast de kerncentrale en een windmolenpark heeft EPZ medio 2020 een zonnepark van 20 MW in gebruik genomen.