De beveiliging van onze kerncentrale is opgezet volgens nationale en internationale richtlijnen (IAEA). Deze geven aan dat er moet worden beveiligd volgens het principe van detecteren, vertragen, risico inschatten en reageren. Hiervoor ligt een systeem van zichtbare en onzichtbare beveiligingsringen om de kerncentrale. Het beveiligingsniveau loopt op naarmate je het hart van de kerncentrale dichter nadert.

Beveiligen is onderdeel van ons dagelijks werk

Wij zijn voorbereid op door de overheid omschreven mogelijke beveiligingsincidenten. Vanzelfsprekend wordt hierover niet in detail getreden, maar vanwege de grote maatschappelijke belangstelling informeren wij hierover wel op hoofdlijnen. Onze voornaamste beveiligingsdoelen zijn het voorkomen van diefstal van radioactief materiaal of het veroorzaken van een radioactieve lozing.

Beveiligingsringen

Onze kerncentrale wordt omsloten door beveiligingsringen met een oplopend beveiligingsniveau. De organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen nemen van buiten naar binnen toe. Elke beveiligingsring draagt bij aan het vergroten van de veiligheid.

Detectie…

De buitenste ringen (hekken) dienen als detectiebarrière. Elektronische hulpmiddelen detecteren onheil en genereren informatie. Op basis hiervan wordt een risico-inschatting gemaakt en volgen maatregelen. Naarmate de vitale delen worden benaderd, worden beveiligingsmaatregelen scherper. Rondom de reactor zijn de maatregelen het scherpst.

… vertragen

Op cruciale plaatsen rond de installatie liggen fysieke barrières met meervoudige controle. Bijvoorbeeld het openen van een specifieke ruimte kan alleen met een pasje, met de juiste periodieke autorisatie en in combinatie met controle op persoonsgebonden biometrische kenmerken. Zo worden kwaadwillenden vroegtijdig gedetecteerd.

Reactie

Wie toch ongeoorloofd binnendringt, wordt dus zoveel mogelijk vertraagd door fysieke en organisatorische barrières. Snelle verplaatsing op het terrein is onmogelijk en ontdekking zo goed als zeker. In de reactietijd die zo ontstaat, wordt een inschatting gemaakt. Per bedreiging volgen er passende maatregelen. Deze bestaan uit voorzorgsmaatregelen in en rond de installaties en eventuele alarmeringen van hulpdiensten.

Beveiliging is onderdeel dagelijks werk

De veiligheidsmaatregelen binnen deze ringen zijn ook een vast onderdeel van de dagelijkse werkwijze op de kerncentrale. Aanmelden en afmelden, autorisatie en registratie – het hoort er allemaal bij. Eigen medewerkers spelen bovendien een actieve rol bij het signaleren en afhandelen van afwijkende gebeurtenissen.

Screening medewerkers

Op organisatieniveau wordt bepaald wie in de binnenste ringen toegang heeft tot de vitale ruimtes. Wie toegang krijgt, is altijd gescreend door de Rijksoverheid. Alleen wie voor het werk in de buurt van nucleaire installaties moet zijn, krijgt toegang. En toegang is aan tijd gebonden. Na verloop van tijd vervalt (automatisch) de toestemming voor toegang.