Uiteraard is EPZ ook een gewoon bedrijf met kantoren en kantoorautomatisering met een internetaansluiting. Maar vanwege de kerncentrale gelden specifieke eisen. Wij hebben daarom een eigen information security officer die hier over waakt.

In bijzondere situaties speelt ICT géén rol: er wordt gewerkt met analoge techniek

In de kerncentrale is geen enkel vitaal bedieningssysteem aangesloten op het internet. De procesinstallaties zijn van buitenaf dus niet benaderbaar. Het aansturen van het nucleaire proces en de bediening van de reactor gebeurt met analoge techniek. Verstoring van ICT-systemen rond de kerncentrale heeft daarom geen invloed op de beschikbaarheid van de bedieningsinstrumenten. Deze staan immers helemaal los van ICT-aansturing.

Strikte regels

In de kantoren rond de kerncentrale gelden strikte regels voor informatiebeveiliging. Bestanden mogen niet zonder meer worden uitgewisseld, vreemde apparaten niet zomaar worden aangesloten. De internetaansluitingen en andere toegangen tot ICT-systemen zijn strikt beveiligd of onbruikbaar voor derden. Op ICT-middelen die mee naar binnen worden genomen, geldt een registratieplicht en streng toezicht.

Ondersteunende ICT-systemen

De overige in onze kerncentrale aanwezige ICT-systemen zijn slechts ondersteunend en worden bovendien streng beveiligd. Deze ondersteunende ICT-systemen presenteren bijvoorbeeld extra procesinformatie. Omdat ze ook worden geraadpleegd of gebruikt door externen, zoals de toezichthouders of leveranciers, zijn ze in principe te verstoren met virussen of bugs. Uiteraard is hier strenge controle op. Echter, deze systemen spelen géén rol bij de bediening van onze centrale.

Analoge informatie leidend

Als extra waarborg geldt dat de medewerkers op onze regelzaal getraind zijn om ICT-procesinformatie altijd te wantrouwen. Onze mensen gebruiken ICT-gestuurde informatie van de beeldschermen slechts ondersteunend. De echte beslissingen worden genomen op basis van informatie uit analoge bronnen direct in de installatie.

Simpel verwoord: beeldschermen zijn handig, maar de analoge informatie op de proceswand in de regelzaal is leidend.

Noodprocedures

In noodsituaties wordt zelfs helemaal geen gebruik gemaakt van ICT-procesinformatie op de beeldschermen. Er gelden in deze bijzondere situaties ook bijzondere procedures, daar spelen ICT-systemen geen rol in. Er wordt uitsluitend gehandeld op basis van direct uit de installatie verkregen meetgegevens. Onze mensen worden hierop intensief getraind, bijvoorbeeld op de simulator van de kerncentrale die in Duitsland staat. De instrumentatie die dan wordt gebruikt, staat los van ICT-aansturing en is van buiten het complex niet te benaderen.