In het verleden is de kerncentrale regelmatig doelwit geweest van activisme. Enkele keren zijn hekken en gebouwen beklommen en beklad. Voor het publiek lijkt er dan sprake van een onveilige situatie. Dat is echter niet het geval.

Van indringing wordt altijd aangifte gedaan, kosten worden verhaald.

Hekken en gebouwen hebben in het beveiligingsconcept van EPZ een barrière- en detectiefunctie. Beklimming leidt tot detectie waarna onzichtbaar voor de buitenwereld de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Die zorgen ervoor dat activisme niet leidt tot een onveilige situatie. Barrières worden gesloten en procedurele maatregelen leiden tot het beheersen van de situatie. Zo nodig gaat de kerncentrale preventief uit bedrijf.

Activisme

Mogelijk zullen ook in de toekomst (activistische) indringers hekken en gebouwen proberen te beklimmen. Hoewel dit een zeer zichtbare en verontrustende actie is, heeft het betreden van het terrein dus geen veiligheidseffect. De actie zal echter wel gevolgen hebben op het gebied van detectie, vertraging, beoordeling en afhandeling van het incident. Van indringing wordt altijd aangifte gedaan, kosten worden verhaald.