Op deze pagina vindt u meer informatie voor leveranciers bij EPZ.

EPZ Klachtenmeldpunt aanbestedingen

het kader van de Aanbestedingswet 2012 heeft EPZ een klachtenmeldpunt ingesteld. Het klachtenmeldpunt is een aanspreekpunt binnen EPZ dat onafhankelijk de klacht bekijkt en daarover een advies uitbrengt aan EPZ. Het meldpunt kan ingeschakeld worden door ondernemers die belang hebben bij de betreffende aanbestedingsprocedure, en is te bereiken op het emailadres: [email protected]. Kopieer daarbij de verantwoordelijke inkoper in, om zeker te zijn dat de email ontvangen wordt.

Klik hier voor een verdere toelichting.

Veilig bestanden uitwisselen

https://share.epz.nl/