N.V. EPZ staat voor N.V. Elektriciteits-produktiemaatschappij Zuid-Nederland. We zijn de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland en zijn gevestigd in Borssele. Naast de enige kerncentrale van Nederland exploiteren we een windpark en een zonnepark. Ons opgetelde vermogen bedraagt zo’n 530 Megawatt. Genoeg voor ruim 1,3 miljoen huishoudens.

Bij EPZ werken zo’n 400 directe en 300 indirecte medewerkers. EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is. Daarom heeft EPZ geen Raad van Commissarissen. Sinds 1 oktober 2015 is Carlo Wolters algemeen directeur.  PZEM Energy B.V. en Energy Resources Holding B.V. houden respectievelijk zeventig en dertig procent van de aandelen. De aandeelhouders kunnen ieder naar rato beschikken over onze productiecapaciteit.

Veilig en zorgvuldig

De productie van elektriciteit is gebonden aan vergunningen en (internationale) regels. Bij EPZ werken we veilig en zorgvuldig en zorgen we ervoor dat onze omgeving zo weinig mogelijk van onze activiteiten merkt.

De veiligheidseisen aan de kerncentrale zijn wettelijk vastgelegd in de bedrijfsvergunning. Daarop is onafhankelijk toezicht door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, ministerie van Infrastructuur en Milieu). EPZ heeft zich verplicht om tot de 25 procent veiligste Westerse watergekoelde kerncentrales te behoren. Dit wordt onafhankelijk gecontroleerd door de Benchmarkcommissie. Voor de laatste keer gebeurde dat in 2018. Lees hier het nieuwsbericht naar aanleiding van de verschijning van het rapport.