Sinds 1973 is in Nederland met zon, wind en kernenergie 251 miljoen MWh CO2 arme elektriciteit opgewekt. Meer dan 60 procent hiervan – 152 miljoen MWh, genoeg om alle huishoudens in Nederland 6 jaar lang van stroom te voorzien – is afkomstig van de kerncentrale.

Hiermee heeft de kerncentrale in haar bestaan 90 miljoen ton CO2 bespaard, twee keer zoveel als nodig is om de volledige 2030 doelstellingen van het klimaatakkoord te behalen. De kerncentrale ontving geen subsidie in de afgelopen 45 jaar. Het opwekken van zon en windenergie kostte ons de afgelopen jaren 7,5 miljard euro subsidie . Dat is 1.000 euro per huishouden.