De kerncentrale in Borssele is weer in bedrijf.  De centrale ging 4 augustus jl. automatisch uit bedrijf nadat een storing optrad in één van de twee kanalen van het reactorbeveiligingssysteem.

Na onderzoek naar aard en oorzaak van de storing en nevenschade bleek dat enkele elektronicamodules vervangen moesten worden.  Ook een van de twee hoofdkoelmiddelpompen bleek beschadigd doordat deze niet werd afgeschakeld terwijl het reactorbeveiligingssysteem wel de bijbehorende smeerolietoevoer afsloot.

Naast vervanging van de elektronicamodules werd ook het reactorbeveiligingssysteem aangepast zodat de schade aan de pomp niet meer kan voorkomen mocht een dergelijke storing zich opnieuw voordoen.
De pomp werd gedemonteerd om de schade te onderzoeken.  De beschadigde onderdelen  zijn gereviseerd of vervangen.  Ook is een aantal onderdelen die niet beschadigd waren uit voorzorg vervangen.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft toezicht gehouden op het verloop van deze stilstandsperiode.