Woensdag 29 mei a.s. gaat de kerncentrale Borssele tijdelijk uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. Naast het wisselen van de splijtstofelementen (onze brandstof) staan er onderhoudswerkzaamheden op het programma.

Een splijtstofelement gaat ongeveer vier jaar mee, ieder jaar wordt daarom ongeveer een kwart van de splijtstof vervangen.
Tijdens de splijtstofwisselperiode voeren we regulier onderhoud uit aan onze installatie en voeren we tal van werkzaamheden uit, zoals het reinigen van installatiedelen en de periodieke vervanging van onderdelen.
Bijzonder aan deze splijtstofwisselperiode is de overeenkomst met netbeheerder TenneT. Gedurende de splijtstofwisselperiode werkt TenneT aan de extra aansluitingen op het landelijk net die nodig zijn voor de bouw van haar offshore windmolenparken. Om dat project te kunnen realiseren, kan EPZ geen gebruikmaken van de 380 kV aansluiting. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de centrale niet opgestart. Naar verwachting is de kerncentrale zo’n vier weken uit bedrijf.
Er werken tijdens een splijtstofwisselperiode veel mensen op ons terrein. Extra verkeersdrukte is daarom niet uit te sluiten. De inwoners van omliggende dorpen hebben inmiddels een omgevingsnieuwsbrief ontvangen.