Begin mei gaat de kerncentrale Borssele tijdelijk uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. Naast het wisselen van de splijtstofelementen (onze brandstof) staan er onderhoudswerkzaamheden op het programma.

Ieder jaar wisselen wij een kwart van onze splijtstof. In onze centrale zitten 121 splijtstofelementen. Een splijtstofelement gaat vier jaar mee, dus na vier wisselingen is de hele kern een keer vervangen. De gebruikte splijtstof gaat voor recycling naar Frankrijk.
Het gaat om regulier onderhoud en werkzaamheden zoals het reinigen van installatiedelen en de periodieke vervanging van onderdelen. Naar verwachting is de kerncentrale zo’n drie weken uit bedrijf en wordt in juni weer opgestart.
Er werken tijdens een splijtstofwisselperiode veel mensen op ons terrein. Extra verkeersdrukte is daarom niet uit te sluiten.
De inwoners van omliggende dorpen hebben inmiddels een omgevingsnieuwsbrief ontvangen met meer details.