Zaterdag 1 april a.s. gaat de kerncentrale Borssele uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode.

Ieder jaar gaat de kerncentrale Borssele uit bedrijf voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het wisselen van splijtstof (de brandstof van de kerncentrale). Een splijtstofelement gaat ongeveer vier jaar mee, daarom wordt jaarlijks ongeveer een kwart van de splijtstof vervangen.

Naast het wisselen van de splijtstofelementen worden diverse onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Het gaat om standaard werkzaamheden, zoals het wisselen en reshuffelen van brandstofelementen, het reinigen van leidingen, het reviseren van afsluiters, pompen en aandrijvingen en de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen. Ook worden periodieke testen uitgevoerd die aantonen dat de installaties naar behoren functioneren en worden inspecties gedaan die alleen mogelijk zijn als het reactorvat is geopend, zoals inspectie van de splijtstofelementen.

Daarnaast voeren we een aantal bijzondere werkzaamheden uit, zoals het inwendig inspecteren van de generator, het inspecteren van de toevoerleiding van de noodkoelleiding en het uitvoeren van onderhoud aan onderdelen van zowel het stoomsysteem als het watersysteem in het conventionele deel van de centrale.

Samen excelleren

Naast de eigen EPZ medewerkers werken er tijdens een splijtstofwisselperiode extra mensen op het terrein. Voor SW23 gaat het om ongeveer 600 extra medewerkers.

Plantmanager Marco Muilenburg: “Elk jaar verbinden we een thema aan onze splijtstofwissel. Dit jaar is dat: Samen excelleren. Daaronder verstaan we: samen met onze leveranciers  een veilige en succesvolle splijtstofwissel uitvoeren en alle overige werkzaamheden die nodig zijn om kerncentrale Borssele na de SW weer veilig en betrouwbaar te laten draaien.”

Naar verwachting is de kerncentrale zo’n drie weken uit bedrijf. Voor meer informatie over de precieze planning verwijzen we naar REMIT: http://www.eex-transparency.com

Omgeving geïnformeerd

Naar goede gewoonte wordt ook de omgeving geïnformeerd over de naderende splijtstofwissel; dat doen we via een nieuwsbrief die huis-aan-huis verspreid wordt in Heinkenszand, ’s-Heerenhoek, Borssele en Nieuwdorp.