Vrijdag 29 mei a.s. gaat de kerncentrale Borssele uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. In verband met het risico op besmetting met het coronavirus worden speciale maatregelen getroffen en wordt het aantal mensen op het terrein zoveel mogelijk beperkt. Daarom worden werkzaamheden die niet noodzakelijk in 2020 uitgevoerd dienen te worden, uitgesteld tot de volgende onderhoudsstop.

Naast het wisselen van de splijtstofelementen (de brandstof van de kerncentrale) worden zo’n 700 karweien uitgevoerd. De dit jaar niet uitgevoerde werkzaamheden schuiven door naar 2021. Het huidige programma is door de vakspecialisten in nauw overleg met de toezichthouder ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) en leveranciers vastgesteld.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens deze jaarlijkse onderhoudsstop zijn o.a. periodieke testen die aantonen dat de installaties naar behoren functioneren en inspecties die alleen mogelijk zijn als het reactorvat is geopend zoals inspectie van de splijtstofelementen.

Naast de eigen EPZ medewerkers werken er tijdens een splijtstofwisselperiode extra mensen op het terrein. Er is een speciaal team opgericht dat goede, werkbare maatregelen ontwikkelt en implementeert op basis van de adviezen van het RIVM en ervaringen van andere kerncentrales wereldwijd om de risico’s op besmetting met en verspreiding van het coronavirus te beperken.

Naar goede gewoonte is ook dit jaar de omgeving geïnformeerd over de aankomende splijtstofwissel. Naar verwachting is de kerncentrale zo’n drie weken uit bedrijf.