Kerncentrale Borssele levert weer stroom. De centrale werd op 1 april uit bedrijf genomen voor de onderhoudsstop en splijtstofwissel van 2023. Naast het wisselen van de splijtstofelementen (de brandstof) zijn ruim 1.300 onderhoudsactiviteiten uitgevoerd.

Ieder jaar gaat de kerncentrale Borssele uit bedrijf voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het wisselen van splijtstof. Een splijtstofelement gaat ongeveer vier jaar mee, daarom wordt jaarlijks ongeveer een kwart van de splijtstof vervangen. De centrale is iets langer uit bedrijf geweest dan vooraf gepland. Tijdens de onderhoudsstop worden veel inspecties uitgevoerd in en aan de installatie. Dat zorgde voor extra onderhoudsactiviteiten die moesten worden uitgevoerd.

Inmiddels zijn alle werkzaamheden afgerond naar tevredenheid van de toezichthouder ANVS en EPZ en volgens de geldende voorschriften. De centrale is stap voor stap in bedrijf genomen en levert sinds maandag 1 mei weer CO2 neutrale stroom aan het landelijk net.