De kerncentrale Borssele levert weer stroom. De centrale werd op 29 mei uit bedrijf genomen voor de onderhoudsstop en splijtstofwissel van 2020. Naast het wisselen van de splijtstofelementen (de brandstof) zijn zo’n 700 onderhoudsactiviteiten uitgevoerd.

Om het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan gepland. Daardoor waren er ook minder externe medewerkers nodig. In overleg met de toezichthouder ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) en leveranciers zijn niet noodzakelijke werkzaamheden uitgesteld tot de volgende onderhoudsstop in 2021. Uiteraard zijn alle werkzaamheden die belangrijk en noodzakelijk  zijn voor de nucleaire veiligheid, uitgevoerd.
Bij EPZ staat nucleaire veiligheid altijd voorop. Daar kwam nu een extra aandachtspunt bij: de gezondheid van de medewerkers. Marco Muilenburg, Plantmanager: “We kunnen vaststellen dat de maatregelen die binnen EPZ zijn ontwikkeld, gewerkt hebben. Naast de basisregels die voor iedereen gelden, zijn aanvullende maatregelen geformuleerd, zoals werken in aangepaste roosters en afscherming van onze wachtploegen. Om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden, zijn extra ruimtes gecreëerd waar mensen zich konden omkleden en opfrissen en waar ze konden rusten en eten. Daar waar 1,5 meter afstand houden tijdens werkzaamheden niet mogelijk was, werden aanvullende Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) aangeboden.”
Ieder jaar gaat de kerncentrale Borssele uit bedrijf voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het wisselen van splijtstof. Een splijtstofelement gaat ongeveer vier jaar mee, daarom wordt jaarlijks ongeveer een kwart van de splijtstof vervangen. Daarnaast worden regulier onderhoud en inspecties uitgevoerd.