EPZ reageert verheugd op de passage over kernenergie in het coalitieakkoord van Rutte IV dat op woensdag 15 december werd gepresenteerd.

Directeur van EPZ: Carlo Wolters “Langer door met de bestaande kerncentrale en twee nieuwe erbij. Dat is één op één wat we willen.”

Hoewel het regeerakkoord niet spreekt van een nieuwbouwlocatie, gaat EPZ er van uit dat Borssele de beste papieren heeft. Wolters: “Wij hebben een vergunning, wij hebben plaats, wij hebben de kennis en de kunde én er is draagvlak onder de Zeeuwse bevolking.”

In 2020 presenteerde EPZ haar visie op kernenergie in Nederland na 2034. De elektriciteitsvraag zal harder groeien naarmate we van meer fossiele bronnen afscheid nemen. Klimaatneutrale kernenergie is dan nodig om het groeitempo bij te houden.

Wolters: “Alleen met kernenergie in de energiemix zullen we haalbaar en betaalbaar de klimaatdoelen voor 2050 te halen.”

Nieuwbouw: een betrokken overheid

EPZ wil graag een sleutelrol spelen bij de nieuwbouw. Tegelijk wijst EPZ wijst nadrukkelijk op de noodzaak van een betrokken overheid. Wolters: “De financiering van de nieuwbouw is onmogelijk als de overheid niet meedoet.”

De investering wordt zeker terugverdiend, alleen brengt de lange terugverdientijd politieke en markt risico’s met zich mee. Daarover wil je afspraken maken met de overheid. Een kerncentrale kost tussen de acht en de tien miljard euro. Daar staat tegenover dat kerncentrales gemakkelijk zestig jaar meegaan. “De huidige kerncentrale bewijst dat. Die is volgend jaar een halve eeuw in bedrijf en nog steeds fit en bij de huidige energieprijzen uiterst rendabel.”

Naast overheidsparticipatie bij de financiering, is ook stabiele wet- en regelgeving nodig. Wolters: “Niets maakt een infrastructureel project zo duur als tijdens de bouw het ontwerp aanpassen. Als een ontwerp vast staat en wordt vergund, dan moet je dat niet meer veranderen nadat de schop de grond in gaat.”

Bedrijfsduurverlenging Borssele I

Ook de politieke wil om door te gaan met de huidige kerncentrale stemt hoopvol. De sluiting is nu wettelijk nog vastgesteld op 31 december 2033. De wet zal hierop door het nieuwe kabinet nog moeten worden aangepast. Hiervoor ligt al een verzoek van de Tweede Kamer.

Zodra de wet is aangepast zal EPZ gaan onderzoeken wat de technische en economische gevolgen zijn van het langer openhouden van Borssele I. “Als we die op een rijtje hebben, kunnen we ook uitspraken doen over een eventuele verlengde bedrijfsduur.” Dit onderzoek zal minimaal een jaar in beslag nemen, aldus Carlo Wolters.