In 2014 heeft het IAEA op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een zogenaamde Operation Safety Review Team-missie uitgevoerd bij de kerncentrale Borssele. Zoals gebruikelijk voert het IAEA na enkele jaren een vervolgmissie uit (follow-up missie). Dit om te constateren wat er met de aanbevelingen is gedaan.

In overleg met het IAEA is de follow-up van de OSART-missie in twee delen gesplitst om EPZ voldoende tijd te geven voor maatregelen die samenhangen met de aanbevelingen over leiderschap, organisatie en veiligheidscultuur. Het eerste deel van de follow-up missie werd in december 2016 uitgevoerd. Daarbij werd vastgesteld dat 74 procent van aanbevelingen succesvol was opgelost. Bij het tweede deel in november van dit jaar worden de overige aanbevelingen met betrekking tot de veiligheidscultuur beoordeeld.

De resultaten van de eerste follow-up missie (december 2016) staan in de bijlage. Het IAEA-onderzoeksrapport wordt voorafgegaan door een toelichting en samenvatting van EPZ om de OSART-bevindingen toegankelijker te maken voor niet-ingewijden. Ook wordt in dit EPZ-stuk vooruitgeblikt naar de afsluitende missie die in november dit jaar plaatsvindt. In 2018 zullen ook de resultaten van de afsluitende missie weer openbaargemaakt worden.

Meer over Resultaten OSART follow-up missie 2016 naar de Tweede Kamer